Tổ chức Hội nghị CBVC đầu năm học 2017-2018

Hội nghị CBVC năm học 2017-2018

Số kí hiệu 145
Ngày ban hành 18/10/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 18/10/2017
Ngày hết hiệu lực
Thể loại Báo cáo
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Cơ quan ban hành
Người ký Nguyễn Hữu Phước

Nội dung

PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Phú Mỹ                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

NĂM HỌC: 2017-2018

 

Căn cứ Hướng dẫn số 59/ LT-GD ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục Đào tạo - CĐ Giáo dục thành phố Thủ Dầu Một về Hướng dẫn tỗ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2017-2018;

Trường tiểu học Phú Mỹ xin báo cáo quá trình chuẩn bị Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2017-2018 như sau:

I) Hội nghị trù bị:

- Ngày 06 tháng 10 năm 2017: Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường; Chủ tịch CĐ đã họp hội nghị trù bị.

— Nội dung:

- Thủ trưởng đơn vị và BCH CĐ cơ sở chuẩn bị các báo cáo để mở Hội nghị CBVC ở tổ cũng như ở trường ( theo hướng dẫn).

Nhận xét: Tất cả nội dung các văn bản báo cáo chuẩn bị đầy đủ để tiến hành mở Hội nghị liên tịch; tổ khối và Hội nghị CBVC toàn cơ quan.

II) Hội nghị cán bộ.

- Ngày 09 tháng 10 năm 2017: BGH; Bí thư chi bộ; BCH CĐ; Trưởng ban thanh tra; Trưởng ban nữ công; các tổ trưởng chuyên môn dự hợp để nghe thông qua các văn bản, chỉ tiêu phấn đấu năm học 2017-2018 của chính quyền và CĐ ( theo hướng dẫn của cấp trên ).

III) Hội nghị cán bộ công chức ở các tổ: 

- Ngày 11 tháng 10 năm 2017, các tổ tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức dưới sự chủ trì của tổ trưởng.

Nội dung: Nghe các báo cáo về nội dung của Hội nghị CBVC do nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn cung cấp đồng thời đóng góp ý kiến ở các nội dung trên.

IV) Hội nghị CBCC toàn cơ quan.

Trên cơ sở chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức theo hướng dẫn của cấp trên.

Hôm nay, ngày 14 tháng 10 năm 2017 tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2017-2018.

 

                                                                                   Phú Mỹ, ngày 14 tháng 10 năm 2017

                                                                                                    Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                              Nguyễn Trọng Hiền

 

 

PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường TH Phú Mỹ                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

 

 

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC

NĂM HỌC: 2017-2018

 

Từ sau Hội nghị trù bị ngày 06 tháng 10 năm 2017, hội nghị cán bộ ngày 09 tháng  10 năm 2017 và hội nghị CBVC cấp tổ ngày 11 tháng 10 năm 2017 đã thông qua các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ năm học, hoạt động tài chính, quy chế nội quy trường Tiểu học, đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở trường học, đánh giá tổng kết phong trào thi đua, tổng kết năm học 2016-2017 và phương hướng năm học 2017-2018 của Ban thanh tra nhân dân trường học đã được CBGVNV thảo luận và đi đến thống nhất;

Để thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC đầu năm học, đáp ứng được yêu cầu công tác giáo dục, phát huy dân chủ. Đoàn chủ tịch yêu cầu các tổ chức đoàn thể và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả các nội dung sau :

I/ Về thực hiện quy chế, nội quy trường tiểu học :

- Kiện toàn tổ chức, bộ máy của nhà trường, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa nội dung và kế hoạch quản lý của nhà trường, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ viên chức ở trường.

II/ Hoạt động tài chính :

- Thống nhất các khoản thu, chi theo quy định. Đảm bảo công khai kịp thời, hồ sơ, chứng từ hợp lệ, đầy đủ đúng quy định về tài chính; không để xảy ra vi phạm tài chính ở nhà trường.

III/ Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường :

- Làm tốt việc thực hiện về quy chế dân chủ trong nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhà trường đã cụ thể hóa quy chế của Bộ, quy định về lề lối làm việc, nội quy quy chế trường Tiểu học. Thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân trong nhà trường về công tác quản lý. Giải quyết kịp thời về chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành;

- Lập hòm thư góp ý ở nhà trường.

IV/ Nhiệm vụ dạy học và phong trào thi đua :

- Dạy học theo chuẩn kiến thực kỹ năng và đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt vận dụng dạy học về phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”.

- Thực hiện việc bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên.

- Thực hiện giảng dạy lớp linh hoạt các lớp 2 buổi.

- Bằng nhiều biện pháp để kéo giảm tỷ lệ học sinh yếu, ngăn chặn việc học sinh nghỉ bỏ học trong năm, và tổ chức cho học sinh để tham gia các Hội thi do Ngành tổ chức; các câu lạc bộ theo sở thích; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng sống.

- Tăng cường và khai thác việc sử dụng thiết bị dạy học về CNTT hiện có trong giảng dạy, thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động phù hợp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, gây hứng thú cho học sinh khi học tập.

 - Kiên quyết đẩy lùi các hoạt động tiêu cực trong trường như : Giảng dạy nội dung không được sự cho phép; xúc phạm thân thể học sinh, vi phạm về dạy thêm - học thêm.

- Tiếp tục giảng dạy nội dung giáo dục An Toàn Giao Thông, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả thông qua các môn học chính khóa.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

- Duy trì việc đạt chuẩn mức độ 3 về PC-XMC đúng độ tuổi.

- Thực hiện tốt cuộc vận động ngày “ TDĐTĐT “. Huy động 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1.

- Thực hiện tốt việc thao giảng, dự giờ để khắc phục những yếu kém, hạn chế qua giờ dạy; tiếp tục thực hiện về kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng.

- Tham gia tốt hội thi Giáo viên giỏi cấp trường qua đó đề cử những giáo viên có thành tích tốt  tham gia Hội thi tuyển chọn giáo viên dự thi giải thưởng Võ Minh Đức.

- Tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích ở học sinh để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp, cũng như các hội thi do Ngành tổ chức.

- Đảm bảo việc giảng dạy Anh văn theo hướng dẫn của Ngành.

- Duy trì phong trào múa hát tập thể sân trường, thể dục đồng diễn tay không.

- Thực hiện tốt việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, Cuối năm đánh giá theo QĐ 14 của Bộ GDĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó Hiệu trưởng.

- Làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức.

- Phối hợp với công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động.

- Quan tâm trẻ khuyết tật để giúp các em tiếp thu được kiến thức.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, kỷ cương, nề nếp, quy chế trong trường. Quản lý tốt việc giảng dạy chính khóa.

- Xây dựng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, xây dựng tốt môi trường giáo dục đồng thời cùng với các lực lượng ngoài nhà trường để giáo dục cho học sinh.

- Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tiến tới tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp Tỉnh với phấn đấu đạt thành tích tốt nhất.

V. Các chỉ tiêu cần đạt

- Đơn vị : Tập thể lao động tiên tiến

- Công đoàn : Đạt vững mạnh

- Chi đoàn : Xuất sắc

- Liên đội : Xuất sắc

- Chữ thập đỏ : Xuất sắc

- Thư viện đạt xuất sắc và tiếp tục thực hiện mô hình “ Thư viện thân thiện ”.

- Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn ra lớp theo đúng kế hoạch.

- Khai thác để sử dụng có hiệu quả thiết bị được trang bị và tổ chức thực hiện việc tham gia hội thi “ Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử qua bộ sưu tập đồ dùng dạy học điện tử ”.

- Phổ cập xóa mù chữ : Đạt chuẩn mức độ 3

- Tổ lao động tiến tiến : 9 tổ

- Tổ công đoàn vững mạnh: 9 tổ

- Về chất lượng giáo dục:

+ Phẩm chất : Đạt 100%

+ Năng lực :

Ÿ Hoàn thành chương trình lớp học toàn trường : Đạt 98%

Ÿ Rèn luyện trong hè : 2%

Ÿ Hoàn thành chương trình Tiểu học : 100%

- Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm

- Giáo viên giỏi cấp trường : 41

- Chiến sĩ thi đua cơ sở : 33

- Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh : 2

- Tham gia hội thi tuyển chọn giáo viên để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Võ Minh Đức: phấn đấu đạt 1 giáo viên.

- 100% giáo viên không vi phạm về dạy thêm- học thêm.

- 100% giáo viên dạy học theo phương pháp “ Bàn tay năn bột ”.

- Tham gia đầy đủ các Hội thi do Ngành tổ chức như : Trò chơi dân gian, Hội khỏe phù đổng…

- 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học có ở trường nhất là các yếu tố về CNTT.

- Thực hiện khai thác tốt trang web ở đơn vị và sử dụng có hiệu quả trong báo cáo, thống kê.

- Tổ chức mở lớp bơi lội trong nhà trường cho học sinh từ khối 3 đến khối 5.

- 100% giáo viên đọc sách báo.

- 100% học sinh đọc truyện.

- Làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng ở mỗi tổ.

- Vận động giáo viên, học sinh tặng sách, truyện cho thư viện.

- Dự giờ 18 tiết/ năm và thao giảng 6 tiết/ năm ở mỗi giáo viên ( Tối thiểu )

- 100% giáo viên thực hiện tốt gia đình nhà giáo văn hóa.

- 100% đăng ký tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác.

- 100% đăng ký sinh đẻ có kế hoạch.

- 100% thực hiện tốt chương trình hành động “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực ”.

- Mở câu lạc bộ theo sở thích của học sinh: Tin học, ngoại ngữ…..

- Duy trì và đạt các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên và đạt yêu cầu.

- Thực hiện đầy đủ “ Giờ pháp luật ” hàng tháng.

- Làm tốt và đầy đủ về 3 công khai để phụ huynh biết,

- Cháp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi và quản lý chặt chẽ về công tác bán trú theo hướng dẫn của Ngành.

- 100% giáo viên thực hiện giảng dạy đầy đủ về nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu.

- Đảm bảo nề nếp trật tự an toàn giao thông tại cổng trường khi học sinh đến trường cũng như ra về.

- 100% giáo viên Anh văn chưa đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh có kế hoạch học tập để đạt chuẩn theo quy định, đủ đều kiện tiếp tục giảng dạy.

- Làm tốt xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động của nhà trường.

- Không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường.

- Nghị quyết này, được thông qua trong Hội nghị CBVC đầu năm học 2017-2018 và được 100% CBGVNV dự Hội nghị biểu quyết thống nhất.

 

                                                                               Phú Mỹ, ngày 14 tháng 10 năm 2017

                                                                                                Hiệu trưởng

 

 

 

                                                                                          Nguyễn Trọng Hiền
 

PHÒNG GDĐT THÀNH PHỐ THỦ DẦU MỘT                   MẪU 3  
TRƯƠNG : TIỂU HỌC PHÚ MỸ                         
   TỔNG HỢP DANH SÁCH CÁ NHÂN CB-GV-CNV  ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA   
  NĂM HỌC 2017- 2018
      (Theo thứ tự thi đua xếp từ cao xuống thấp)        
Số TT Ông/Bà Họ và tên  Chức danh Huân chương  Bằng khen
Thủ Tướng           CP
 CSTĐ        CẤP TỈNH Bằng khen của UBND tỉnh  CSTĐCS Giấy khen UBND THÀNH PHỐ LĐTT HTNV Ghi chú
I II III
1 Nguyễn Thị Hồng Giang  Giáo viên         x   x   x    
2 Ông Nguyễn Văn Tam  Giáo viên         x   x   x    
3 Ông Nguyễn Trọng Hiền Hiệu trưởng             x   x    
4 Phạm Thị Hợi  P.Hiệu trưởng             x   x    
5 Phạm Thị Hiền  P.Hiệu trưởng             x   x    
6 Ông Huỳnh Văn Xuân PCGD             x   x    
7 Huỳnh Thị Hồng Đào TPT Đội             x   x    
8 Phạm Thúy Vân Giáo viên             x   x    
9 Bà  Phạm Thị Thu Huyền Giáo viên             x   x    
10 Bà  Phạm Thị Thu Thủy Giáo viên             x   x    
11 Bà  Phạm Thị Ngọc Dung  Giáo viên             x   x    
12 Nguyễn Thị Linh Chi Giáo viên             x   x    
13 Bà  Trần Thị Gái  Giáo viên             x   x    
14 Nguyễn Thị Kim Ngân Giáo viên             x   x    
15 Nguyễn Thị Ngọc Hương Giáo viên             x   x    
16 Võ Thị Thùy Dung Giáo viên             x   x    
17 Ông Nguyễn Tấn Lộc Giáo viên             x   x    
18 Trương Thị Hiền  Giáo viên             x   x    
19 Bà  Trần Kim Ngân Giáo viên             x   x    
20 Bà  Nguyễn Thị Trúc Phương Giáo viên             x   x    
21 Bà  Vũ Thị Kim Hậu  Giáo viên             x   x    
22 Ông Nguyễn Tuấn Anh Giáo viên             x   x    
23 Bà  Đặng Thị Hoàng Trang Giáo viên             x   x    
24 Bà  Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên             x   x    
25 Bà  Nguyễn Thị Phương Tâm Giáo viên             x   x    
26 Nguyễn Thị Ngần Giáo viên             x   x    
27 Bà  Nguyễn Thị Ngoan Giáo viên             x   x    
28 Ông Trần Trung Hiếu Giáo viên             x   x    
29 Ông Trần Quốc Quang Giáo viên             x   x    
30 Hoàng Thị Vinh Giáo viên             x   x    
31 Ông Nguyễn Út Một Giáo viên             x   x    
32 Nguyễn Thị Kim Anh Giáo viên             x   x    
33 Bùi Thị Ánh Tuyết Giáo viên             x   x    
34 Ông  Nguyễn Trung Nghị Giáo viên             x   x    
35 Bà  Nguyễn Thị Ráo Giáo viên             x   x    
36 Nguyễn Thúy Linh Văn thư                 x    
37 Bà  Nguyễn Ngọc Đức Kế toán                 x    
38 Bà  Trần Thị Hòa TT Dữ liệu                 x    
39 Ông Nguyễn Kim Hồng Phục vụ                 x    
40 Bà  Bùi Thị Đồ Giáo viên                 x    
41 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Giáo viên                 x    
42 Võ Thị Ánh Tuyết Giáo viên                 x    
43 Nguyễn Thị Nhân Giáo viên                 x    
44 Bà  Nguyễn Thị Phương Đào Giáo viên                 x    
45 Bà  Nguyễn Thị Thu Hường Giáo viên                 x    
46 Bà  Nguyễn Thị Thu Trang Giáo viên                 x    
47 Ông Nguyễn Văn Bảy Giáo viên                 x    
48 Ông Nguyễn Văn Toàn Thư viện                 x    
49 Nguyễn Thị Hồng Hạnh  Giáo viên                 x    
50 Nguyễn Thị Khánh Ly Giáo viên                 x    
51 Lê Thị Ngọc Hân Giáo viên                 x    
52 Lê Thị Ngọc Yến Giáo viên                 x    
53 Trần Kim Thoại  Thiết bị                 x    
54 Hồ Thị Thúy Vi Giáo viên                 x    
55 Lê Thị Mỹ Dung Giáo viên                 x    
56 Bà  Thái Thị Lan Giáo viên                 x    
57 Bà  Trần Thị Phương Giáo viên                 x    
58 Bà  Nguyễn Thùy Linh Giáo viên                 x    
59 Bà  Lê Vũ Phượng Uyên Giáo viên                 x    
60 Bà  Vũ Thị Ánh Tuyết Giáo viên                 x    
61 Bà  Phạm Thị Hồng Gấm Giáo viên                 x    
62 Bà  Lý Thị Hồng Giang Giáo viên                 x    
63 Trần Thị Thảo Giáo viên                 x    
64 Ông Lê Văn Nhu Giáo viên                 x    
65 Bà  Vũ Thị Tho Giáo viên                 x    
66 Ông  Trần Quốc Cường Giáo viên                 x    
67 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Giáo viên                 x    
68 Ông Hướng Công Phú Quí Giáo viên                 x    
69 Bà  Phạm Thị Hà  Y tế                   x  
70 Bà  Từ Thị Nhung Phục vụ                   x  
71 Ông Phạm Tấn Cương Bảo vệ                   x  
72 Ông  Nguyễn Văn Trinh Bảo vệ                   x  
73 Phạm Dương Liễu Bảo vệ                   x  
74 Bà  Hứa Thị Hồng Thắm Giáo viên                   x  
75 Bà  Lê Thị Tuyết Rơi Giáo viên                   x  
76 Cao thị Phúc Diễm Giáo viên                   x  
77 Lê Thị Kim Phụng Giáo viên                   x  
78 Nguyễn Thị Thanh Thúy  Giáo viên                   x  
79 Bà  Phạm Thanh Tuyền Giáo viên                   x  
80 Võ Thị Kim Loan Giáo viên                   x  
  TỔNG CỘNG                        
                             
                                                          Phú Mỹ, ngày  05 tháng 10 năm 2017
  NGƯỜI TỔNG HỢP     CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN                                                              HIỆU TRƯỞNG 
                             
                             
                             
                             
  Nguyễn Thúy Linh     Huỳnh Văn Xuân                                         Nguyễn Trọng Hiền 
                             

 

LIÊN  ĐOÀN LAO ĐỘNG TP THỦ DẦU MỘT           Mẫu ĐK 1
CĐCS TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ MỸ                
                       
ĐĂNG KÝ THI ĐUA KHEN THƯỞNG CỦA CÁ NHÂN   
TRONG HOẠT CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017-2018  
(Mẫu ĐK 1 này để tổng hợp báo cáo trong mẫu ĐK 2, được lưu lại tại đơn vị, không phải báo cáo phiếu nầy lên
Công đoàn cấp trên, dùng để các CĐCS theo dõi, thường xuyên nhắc nhở,  đôn đốc và đánh giá xếp loại cuối mỗi năm học)
                       
STT Họ và tên Năm sinh GV dạy môn Chức vụ  Cấp được khen năm học 2016-2017 Đăng ký đạt danh hiệu CB, ĐV Công đoàn Xuất sắc, Cấp khen NH 2017-2018 MTCGLMTG đạo đức, tự học và sáng tạo (ĐK xếp  một trong các loại: Tốt, Khá, ĐYC) GĐVH, KHHGĐ (đạt/ không đạt) Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động (đánh dấu X) Ký tên
Chuyên môn Công đoàn
(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1 Nguyễn Trọng Hiền  18/9/1966 QL Hiệu trưởng ĐVCĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
2 Phạm Thị Hợi  20/12/1972 QL Phó Hiệu trưởng ĐVCĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
3 Phạm Thị Hiền  06/04/1974 QL Phó Hiệu trưởng ĐVCĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
4 Huỳnh Văn Xuân 30/11/1965 PCXMC Tổ trưởng VP TT CĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
5 Huỳnh Thị Hồng Đào  20/10/1975 TPT Đội   ĐVCĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
6 Nguyễn Thúy Linh 12/05/1995 Văn thư Tổ phó VP TPCĐ   x Tốt Đạt x  
7 Nguyễn Ngọc Đức  30/07/1985 Kế toán    ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
8 Phạm Thị Hà  17/09/1990 Y tế học đường   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
9 Trần Thị Hòa 22/4/1992 TT dữ liệu   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
10 Nguyễn Văn Toàn 24/09/1970 Thư viện   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
11 Trần Kim Thoại 07/03/1981 Thiết bị    ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
12 Nguyễn Kim Hồng 22/5/1963 Phục vụ   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
13 Từ Thị Nhung 26/12/1965 Phục vụ   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
14 Phạm Tấn Cương 23/09/1961 Bảo vệ   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
15 Phạm Dương Liễu 21/06/1963 Bảo vệ   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
16 Nguyễn Văn Trinh 1989 Bảo vệ   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
17 Bùi Thị Đồ 20/03/1967 Dạy lớp 1 Tổ trưởng  khối1 TT CĐ CĐCS x Tốt Đạt x  
18 Phạm Thúy Vân 05/101982 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
19 Phạm Thị Thu Huyền 21/9/1991 Dạy lớp 1   ĐVCĐ LĐL ĐTP x Tốt Đạt x  
20 Phạm Thị Thu Thủy  30/8/1978 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
21 Phạm Thị Ngọc Dung 15/3/1992 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
22 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng  31/07/1994 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
23 Võ Thị Ánh Tuyết 16/11/1988 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
24 Nguyễn Thị Linh Chi 04/05/1982 Dạy lớp 1 Tổ phó khối 1 TP CĐ   x Tốt Đạt x  
25 Trần Thị Gái 15/8/1974 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
26 Nguyễn Thị Nhân 1970 Dạy lớp 1   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
27 Nguyễn Thị Kim Ngân 20/4/1981 Dạy lớp 2 Tổ trưởng  khối 2 TT CĐ CĐGDTP x Tốt Đạt x  
28 Nguyễn Thị Phương Đào 25/05/1984 Dạy lớp 2   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
29 Nguyễn Thị Ngọc Hương 01/01/1986 Dạy lớp 2   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
30 Võ Thị Thùy Dung 03/02/1990 Dạy lớp 2   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
31 Nguyễn Thị Thu Hường 02/1993 Dạy lớp 2   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
32 Hứa Thị Hồng Thắm 01/11/1990 Dạy lớp 2   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
33 Nguyễn Tấn Lộc 29/11/1970 Dạy lớp 2   ĐVCĐ LĐL ĐTP x Tốt Đạt x  
34 Trương Thị Hiền 03/02/1981 Dạy lớp 2 Tổ phó khối 2 UBKT LĐL ĐTP x Tốt Đạt x  
35 Trần Kim Ngân 13/01/1980 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
36 Nguyễn Thị Trúc Phương 03/06/1981 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
37 Vũ Thị Kim Hậu 28/01/1990 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
38 Lê Thị Tuyết Rơi 26/07/1988 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
39 Nguyễn Thị Hồng Giang 19/11/1987 Dạy lớp 3 Tổ trưởng  khối 3 TT CĐ LĐL ĐTP x Tốt Đạt x  
40 Nguyễn Tuấn Anh  04/04/1989 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
41 Cao Thị Phúc Diễm 12/06/1993 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
42 Nguyễn Văn Bảy 10/02/1963 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
43 Đặng Thị Hoàng Trang 06/06/1990 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
44 Nguyễn Thị Kim Loan 07/07/1987 Dạy lớp 3   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
45 Nguyễn Thị Thu Trang 22/03/1987 Dạy lớp    ĐVCĐ   x Tốt Đạt x HS
46 Nguyễn Thị Phương Tâm 20/4/1989 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
47 Nguyễn Thị Ngần 05/07/1980 Dạy lớp 4   NC CĐ CS x Tốt Đạt x  
48 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 13/3/1994 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
49 Lê Thị Kim Phụng  26/10/1995 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
50 Nguyễn Thị Khánh Ly 27/08/1974 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
51 Lê Thị Ngọc Hân 12/07/1965 Dạy lớp 4 Tổ trưởng  khối4 TT CĐ CĐ CS x Tốt Đạt x  
52 Lê Thị Ngọc Yến 25/8/1993 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
53 Nguyễn Thị Ngoan 10/05/1978 Dạy lớp 4 Tổ phó khối 4 TPCĐ   x Tốt Đạt x  
54 Trần Trung Hiếu 02/01/1978 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
55 Trần Quốc Quang 15/07/1993 Dạy lớp 4   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
56 Nguyễn Thị Thanh Thúy 28/05/1992 Dạy lớp    ĐVCĐ   x Tốt Đạt x HS
57 Hoàng Thị Vinh 19/05/1975 Dạy lớp 5 Tổ trưởng  khối 5 TT CĐ CĐCS x Tốt Đạt x  
58 Hồ Thị Thúy Vi 14/08/1991 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
59 Lê Thị Mỹ Dung 01/01/1994 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
60 Thái Thị Lan 28/11/1971 Dạy lớp 5   Tổ phó   x Tốt Đạt x  
61 Trần Thị Phương 25/10/1978 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
62 Nguyễn Thùy Linh 13/03/1994 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
63 Nguyễn Út Một 03/03/1975 Dạy lớp 5 Tổ phó khối 5 TTCĐ   x Tốt Đạt x  
64 Nguyễn Thị Kim Anh 28/06/1991 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
65 Lê Vũ Phượng Uyên 24/09/1981 Dạy lớp 5   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
66 Bùi Thị Ánh Tuyết 14/06/1976 Dạy Anh văn Tổ trưởng-AV CTCĐ CĐCS x Tốt Đạt x  
67 Vũ Thị Ánh Tuyết 15/6/1977 Dạy Anh văn   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
68 Phạm Thị Hồng Gấm 05/02/1978 Dạy Anh văn   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
69 Lý Thị Hồng Giang 07/10/1978 Dạy Anh văn   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
70 Trần Thị Thảo 15/03/1985 Dạy Anh văn   ĐVCĐ   x Tốt Đạt x  
71 Lê Văn Nhu 04/02/1965 Dạy Thể dục Tổ trưởng-TD,TH TTCĐ CĐGDTP