Loại công văn Nghị quyết
Số công văn AZH
Ngày gửi 16.10.2018
Đơn vị soạn Tiểu học Phú Mỹ
Đơn vị nhận
Phòng ban nhận
Ngày ban hành 16.10.2018
Ngày có hiệu lực 16.10.2018
Ngày hết hiệu lực 26.02.2020
Số lần xem 70
Trích yếu  
PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Mỹ, ngày 13 tháng 10 năm 2018 BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM HỢP ĐỒNG TẬP THỂ NĂM HỌC: 2018-2019 Căn cứ vào Hướng dẫn số 1265/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo và Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động trong Ngành Giáo dục – Đào tạo năm học 2018-2019; Nay Ban giám hiệu, Ban chấp hành công đoàn cơ sở và Chi đoàn trường Tiểu học Phú Mỹ thống nhất cam kết trách nhiệm hợp đồng tập thể và đăng ký thi đua trong năm học 2018-2019 như sau : I) Các chỉ tiêu phấn đấu, danh hiệu thi đua, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị, đoàn thể trong năm học: a) Đơn vị trường : - Nhà trường đạt danh hiệu : Tập thể lao động tiên tiến - Các tổ đăng ký : 9 tổ UBND Thành phố khen * Giáo viên đạt : . Chiến sĩ thi đua tỉnh : 02 . Chiến sĩ thi đua cơ sở : 39 . Giáo viên giỏi cấp trường : 50 . Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 11 . Công nhận Lao động tiên tiến : 77 . Sáng kiến kinh nghiệm : 39 * Học sinh : - Chất lượng giáo dục + Về phẩm chất: đạt 100% + Về năng lực: . Hoàn thành chương trình lớp học: 98%. . Rèn luyện trong hè: 2% - Học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học: 100% - Lớp tiên tiến: 50 - Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm - Dự các hội thi do Ngành tổ chức như: Trò chơi dân gian; hội khỏe phù đổng…. đạt thành tích cao nhất. * Chỉ tiêu về đào tạo bồi dưỡng CBGVNV : - Về chính trị : + Cử 1 phó Hiệu trưởng ( cô Phạm Thị Hiền ) học lớp trung cấp Chính trị- Hành chính. - Về chuyên môn : + Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do Ngành tổ chức. - Về Ngoại ngữ: + Vận động giáo viên học ngoại ngữ để đạt theo chuẩn quy định; giáo viên Anh văn đạt chuẩn theo quy định. - Về phát triển Đảng: Đạt chỉ tiêu được giao. * Về phong trào thi đua “ Hai tốt ”: + Tiếp tục tham gia Hội thi tuyển chọn giáo viên để dự hội thi giáo viên dạy giỏi Võ Minh Đức: Phấn đấu đạt 1 giáo viên. + Tổ chức Hội thi giáo viên giỏi cấp trường đạt yêu cầu đề ra. + 100% giáo viên giảng dạy sử dụng có hiệu quả đồ dùng ở trường, đặc biệt việc ứng dụng công nghệ thông tin. + Mỗi tổ làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng trong năm học. + 100% giáo viên không vi phạm về Dạy thêm – Học thêm theo quy định của Ngành. + 100% giáo viên thực hiện dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”. + Dự giờ 18 tiết/năm và thao giảng 6 tiết/năm ở mỗi giáo viên ( tối thiểu ). + Duy trì và đạt các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. + 100% Cán bộ quản lý và giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên và đạt yêu cầu. * Về thực hiện chương trình hành động xây dựng “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực ” : + Đảm bảo việc trang trí lớp theo quy định. + Luôn vệ sinh trường lớp đặc biệt là nhà vệ sinh của giáo viên – học sinh. + Giáo viên luôn tạo mối thân thiện với học sinh giúp đỡ các em vươn lên trong học tập. + 100% học sinh chấp hành về nội quy trường lớp. * Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ” + 100% CBGVNV đều đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. + Hàng tháng, nghe kể một mẫu chuyện kể về Bác và có nhận xét về cuộc vận động này. + Cuối học kỳ, cuối năm học: Nhận xét, đánh giá qua cuộc vận động. * Cuộc vận động Hai không : + Giáo viên đánh giá học sinh đúng theo hướng dẫn Thông tư 22 do Bộ GDĐT ban hành. + Coi, chấm kiểm tra đúng quy chế, đánh giá kết quả trung thực về chất lượng của học sinh. * Về An toàn vệ sinh lao động : + Đảm bảo cơ sở vật chất luôn an toàn để giáo viên – học sinh giảng dạy và học tập tốt. * Về đơn vị văn hóa – GĐVH : + 100% CBGVNV xây dựng đơn vị văn hóa thông qua các tiêu chí đánh giá và phấn đấu đạt gia đình văn hóa. * Về quy chế dân chủ và các cuộc vận động : + Đảm bảo tốt việc thực hiện về chế độ chính sách cho CBGVNV của đơn vị. + Triển khai đầy đủ các văn bản của cấp trên để toàn bộ CBGVNV biết và thực hiện. * Về thực hiện ba công khai và công khai chuẩn đầu ra : . Chất lượng giáo dục : - Về phẩm chất : đạt 100% + Hoàn thành chương trình lớp - Về năng lực học: 98% + Rèn luyện trong hè: 2% * Điều kiện đảm bảo chất lượng nhà trường, đội ngũ nhà giáo cán bộ quản lý và nhân viên. - Nhà trường đảm bảo đầy đủ về cơ sở vật chất để giáo viên, học sinh có môi trường giảng dạy, học tập đạt hiệu quả cao nhất. - Tập thể CBGVNV luôn có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức trách được phân công, cải tiến trong công tác, khắc phục những yếu kém, đầu tư vào chuyên môn để đạt được chỉ tiêu đề ra. * Thu, chi tài chính : Đảm bảo việc thu, chi theo hướng dẫn và làm tốt việc công khai ở đơn vị; không để xảy ra tiêu cực về tài chính: * Kiểm tra nhà trường : Thực hiện kiểm tra : - Kiểm tra việc phân bổ và sử dụng ngân sách do Nhà nước cấp: Thực hiện đúng về việc sử dụng ngân sách, quyết toán đúng hướng dẫn. * Trách nhiệm và giải pháp - Xây dựng kế hoạch công tác phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường và định hướng của Ngành. - Vân động đội ngũ giáo viên luôn trau dồi, học tập về chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, Tin học để đáp ứng yêu cầu công tác. - Thực hiện việc công khai, phát huy quyền dân chủ tập trung ở cơ sở, xây dựng đội ngũ đoàn kết,có tinh thần trách nhiệm với công việc, chống bè phái để xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh. - Đảm bảo về cơ sở vật chất của đơn vị; khai thác và sử dụng triệt để các thiết bị về CNTT được cung cấp để giảng dạy nâng cao hiệu quả giờ dạy. - Tăng cường công tác pháp chế, quản lý và sử dụng đội ngũ theo phân công của Ngành. - Tham gia tích cực về các phong trào như: Giáo viên giỏi cấp trường, cấp Thành phố; SKKN; phong trào thể dục thể thao, văn nghệ trong học sinh. - Cùng với Công đoàn, vận động toàn thể CBGVNV tham gia tích cực các phong trào do Ngành phát động với tinh thần trách nhiệm, đạt yêu cầu cao nhất. b) Công đoàn cơ sở : - Công đoàn trường : Vững mạnh - Tổ công đoàn vững mạnh : 9 tổ - Cán bộ công đoàn xuất sắc : 14 - Công đoàn viên xuất sắc : 67 - Hoạt động UBKT : Tốt - Hoạt động nữ công : Tốt - Giỏi việc trường, đảm việc nhà : 64 - Cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” : Tốt - Giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng: Kết nạp 2 đảng viên. * Các giải pháp : - Tổ chức CĐCS đảm bảo sinh hoạt đúng định kỳ. - Xây dựng quy chế tổ chức và kế hoạch hoạt động của BCH-CĐCS - Xây dựng quy chế phối kết hợp công tác giữa công đoàn và chính quyền. - Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Công đoàn thu hút ĐV tham gia tích cực và có hiệu quả hoạt động công đoàn - Tổ chức vận động CB-GV-NV thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng. Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. - Phối hợp với chính quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ giáo viên thực hiện tốt chương trình đào tạo và bồi dưỡng chuẩn hóa trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Chú trọng bồi dưỡng và phát huy đội ngũ giáo viên giỏi. - Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho CB-GV-NV trọng tâm là đường lối chính sách Nhà nước và quan điểm của Đảng. Phẩm chất và truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam. - Thực hiện tủ sách pháp luật giúp CB-GV-NV nâng cao kiến thức pháp luật để thực hiện đúng pháp luật; tham gia viết bài tìm hiểu về pháp luật ( Nếu có ). - Tích cực thực hiện và đẩy mạnh phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu đơn vị văn hoá, 100% CBGV đạt gia đình nhà giáo văn hóa. - Phối hợp cùng chính quyền kiểm tra, giám sát để những chính sách được thực hiện đúng, đủ và kịp thời. Kiên quyết ngăn chặn và kiến nghị xử lý những hành vi xâm phạm đến danh dự và quyền lợi hợp pháp của CB-GV-NV. - Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo và tự chăm lo đời sống cùng chính quyền giải quyết thỏa đáng các quyền lợi của CB-GV-NV. - Cùng với chính quyền làm tốt công tác thi đua nhằm khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích cao; tham gia tích cực các phong trào. - Phối hợp cùng chuyên môn tổ chức vận động ĐV thực hiện tốt nội dung, chương trình, đổi mới phương pháp dạy và học. - Vận động ĐV thực hiện tốt chương trình bồi dưỡng thường xuyên và tự bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn. - Thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. - Phối hợp với chính quyền phát động và triển khai cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương -Tình thương -Trách nhiệm”, qui chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường. Gia đình văn hoá nhà giáo. - Tổ chức tốt hội nghị CBVC đầu năm. Phát huy vai trò của tổ chức công đoàn tham gia các hội đồng, chỉ đạo hoạt động của ban TTND hoạt động đúng chức năng và có hiệu quả. - Đổi mới phương pháp hoạt động nữ công. Duy trì phong trào “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà” trong nữ CBGV. Phấn đấu 100% CB-GV-NV nữ đạt danh hiệu “GVT- ĐVN”. - Công đoàn đạt: Vững mạnh - Phối hợp với chính quyền thực hiện tốt cuộc vận động “ Xây dựng gia đình nhà giáo văn hóa” với mục tiêu “ No ấm - Bình đẳng-Tiến bộ-Hạnh phúc” - Đẩy mạnh và nâng cao có hiệu quả cuộc vận động “ Xã hội hoá giáo dục” c) Đoàn thanh niên : - Chi đoàn: Đạt xuất sắc - Các phong trào của đoàn + Tham gia ngày chủ nhật xanh + Hỗ trợ cho học sinh tham gia HKPĐ các cấp; trò chơi dân gian + Phối hợp với Đội tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ. - Các chương trình hành động của Đoàn : + Nhật ký làm theo lới Bác. + Công trình thanh niên. + Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng. * Trách nhiệm và giải pháp : - Phối kết hợp chặt chẽ với phường đoàn để thực hiện tốt nội dung chương trình hành động của chi đoàn. - Vận động đoàn viên tham gia tích cực phong trào để hoạt động của chi đoàn có hiệu quả. II/ Cam kết của BGH – CĐCS-Đoàn TN 1) Về thực hiện quy chế nội qui trường tiểu học : - Hiệu trưởng kiện toàn tổ chức, bộ máy của nhà trường nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của từng bộ phận, cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ được phân công, tăng cường tính kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa nội dung về công tác quản lý. - BCH/CĐCS vận động giáo viên chấp hành tốt về qui chế làm việc, phát huy quyền làm chủ, đóng góp ý kiến để xây dựng trường ngày tốt hơn. - Chi đoàn nhà trường tuyên truyền để từng đoàn viên biết được kỷ cương trong nhà trường để thực hiện tốt, tiên phong trong việc thực hiện quy chế nội quy ở trường. 2) Về hoạt động tài chính : - Hiệu trưởng thực hiện thu, chi đúng nguyên tắc công khai hàng tháng về các loại quỹ để giáo viên biết. - BCH/CĐCS đảm bảo công khai, quản lý tốt nguồn quỹ theo thẩm quyền. - Chi đoàn trường tham gia việc theo dõi, giám sát thu, chi tài chính ở đơn vị; tuyên truyền, vận động các đoàn viên đấu tranh chống tiêu cực về quản lý tài chính. 3) Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường : - Hiệu trưởng thực hiện tốt về quy chế dân chủ theo chỉ đạo ở Ngành; nội quy quy chế của trường tiểu học; thực hiện tốt về các chế độ chính sách của giáo viên; lập hòm thư góp ý. - BCH/CĐCS theo dõi giám sát về chế độ chính sách của giáo viên, phản ánh những tâm tư tình cảm của công đoàn viên những vấn đề có liên quan đến nhà trường, mở hội nghị CBVC đầu năm học - Chi đoàn trường phối kết hợp để thực hiện tốt về quy chế dân chủ, phát huy tính xung kích tốt hơn của đoàn viên trong công tác, đề xuất những vấn đề với trường, công đoàn để giúp hoạt động của nhà trường. 4) Về phong trào thi đua : - Hiệu trưởng là trưởng ban thi đua, tổ chức sơ, tổng kết về công tác thi đua, đề xuất các cấp khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích tốt, kết hợp công đoàn làm tốt các cuộc vận động - Chủ tịch CĐCS là phó ban thường trực tổ chức đăng ký phát động mọi giáo viên thực hiện và cùng với hiệu trưởng đánh giá xếp loại thi đua vào cuối học kỳ và cuối năm. - Chi đoàn trường phát động đến từng đoàn viên đăng ký thi đua vào đầu năm học và phấn đấu để đạt được danh hiệu đăng ký, lồng ghép các hoạt động của chi đoàn để việc thi đua thiết thực với đoàn viên là lực lượng tiên phong trong phong trào này. 5) Về chăm lo đời sống, vất chất tinh thần đội ngũ : - Hiệu trưởng phối hợp tạo điều kiện cho CĐCS phổ biến, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đến người lao động. - BGH và BCH/CĐCS thảo luận khi thực hiện chức năng quản lý mà nội dung có liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người lao động. - Chính quyền mời công đoàn tham gia các hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật (nếu có), xét nâng lương, thuyên chuyển và các chủ trương có lợi cho công đoàn viên, khi giải quyết vấn đề nữ thì mời đại diện ban nữ công cùng dự. - Chính quyền cùng công đoàn tham mưu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công đoàn viên; các chế độ chính sách Nhà nước ban hành. - Chi đoàn trường phối kết hợp với trường, công đoàn trong việc chăm lo đời sống của đoàn viên một cách kịp thời, chính đáng, hợp pháp. 6) Quan hệ phối hợp tạo điều kiện để hoạt động : - Hiệu trưởng tạo điều kiện cho BCH/CĐCS và chi đoàn trường hoạt động cũng như cung cấp các phương tiện làm việc. Những hoạt động phong trào khi có chủ trương, hiệu trưởng sẽ bàn bạc để cùng giải quyết. - Khi công đoàn và chi đoàn được cấp trên mời họp, đi học, tập huấn, hội nghị thì được hiệu trưởng tạo mọi điều kiện để tham gia. - Hiệu trưởng, Chủ tịch CĐ, Bí thư chi đoàn họp liên tịch hàng tháng để trao đổi và phối hợp công tác. - BCH/CĐCS mời hiệu trưởng họp (khi cần) 7) Tổ chức thực hiện : Bản cam kết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. Hiệu trưởng CTCĐ TM. Chi đoàn Nguyễn Trọng Hiền Bùi Thị Ánh Tuyết Nguyễn Tuấn Anh PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THU, CHI QUỸ PHÚC LỢI NĂM HỌC: 2017-2018 A) Phần thu - Tồn quỹ năm học 2016-2017 11.957.756 đ - Thu tiền căn tin ( 3 cơ sở ) 101.500.000 đ Tổng thu: 113.457.756 đ B) Phần chi - Cải cách tiền lương ( 40%) 16.800.000 đ - Dụng cụ vệ sinh, trà nước cho CBGVNV 16.161.000 đ - Hỗ trợ viết SKKN 2017-2018 (26 giáo viên) 2.600.000 đ - Hỗ trợ giáo viên nghỉ hưu 1.000.000 đ - Mua túi hồ sơ cho CBGVNV 1.088.000 đ - Tiếp đoàn kiểm tra 4.648.000 đ Tổng chi: 42.297.000 đ Tồn quỹ : 71.160.756 đ Phú Mỹ, ngày 10 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH NĂM HỌC 2018-2019 I/ Về thực hiện chế độ, chính sách năm học 2017-2018 - Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã thực hiện đầy đủ về chế độ chính sách cho CBGVNV kịp thời đúng quy định của Ngành như: Tiền lương, các khoản phụ cấp; tiền nhà trọ; hướng dẫn thử việc, tiền tiết kiệm…. - Về tiền lương và phụ cấp ưu đãi Từ tháng 01/2018 cho đến nay về chế độ chính sách của CBGVNV được thực hiện theo dự toán ngân sách Nhà nước cấp như sau : + Năm 2017 mang sang : 999.852.937 đồng + Dự toán giao năm (kể cả bổ sung): 9.266.000.000 đồng + Lũy kế từ đầu năm : 10.265.852.937 đồng + Dự toán còn lại ở kho bạc (hết quý II/2018) : 4.347.511.771 đồng - Đề nghị xét nâng lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2017: 8 giáo viên; nâng lương định kỳ đợt 2/2017: 12 giáo viên; đợt 1/2018: 04 giáo viên. - Đề nghị cấp trên xét hết thời gian thử việc cho 1 giáo viên; chế độ thai sản cho nữ giáo viên. - Giải quyết tiền đi học các lớp do Ngành tổ chức. - Chế độ phụ cấp: Tiền văn phòng phẩm, tiền nước uống, tiền xăng, tiền ngoài trời của giáo viên Thể dục, tiền phổ cập đều giải quyết kịp thời qua thẻ ATM. - Riêng tiền thừa giờ chờ bổ sung kinh phí sẽ chi trả cho giáo viên. II/ Phương hướng thực hiện về chế độ chính sách tiền lương năm học 2018-2019 - Kịp thời giải quyết vế chế độ chính sách do Nhà nước ban hành cho CBGVNV và công khai để tập thể biết. - Đảm bảo việc xét nâng lương định kỳ cũng như nâng lương trước thời hạn theo chỉ tiêu năm 2018 theo hướng dẫn của Ngành. Trên đây là báo cáo năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 về thực hiện chế độ chính sách cho CBGVNV trường Tiểu học Phú Mỹ./. Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 266/BC-PM Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2017-2018, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC: 2018-2019 I) Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 A) Thực hiện kế hoạch phát triển - Nhà trường duy trì 47 lớp với số học sinh như sau : + Đầu năm : 1679 học sinh nữ: 803. + Cuối năm : 1662 học sinh nữ: 796. + Số học sinh chuyển đi : 25 nữ: 09. + Số học sinh chuyển đến : 08 nữ: 02. + Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm. B) Nâng cao chất lượng giáo dục Tiểu học : 1) Thực hiện mục tiêu kế hoạch dạy học : - Nhà trường giảng dạy đầy đủ ở các môn học về kế hoạch, mục tiêu theo QĐ 16/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; đảm bảo về chuẩn kiến thức, kỹ năng và kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 do Ngành quy định. - Đối với các lớp dạy 2 buổi ( 31 lớp ) thực hiện lớp linh hoạt . - Từng bộ phận, giáo viên cụ thể hóa kế hoạch, bằng nhiều biện pháp thực hiện nội dung để giảng dạy cho phù hợp sát với thực tế. - Duy trì việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu, phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” ở các khối lớp. - Tổ chức cho học sinh lớp 5 tham quan trải nghiệm sáng tạo tại nông trại TREE: 277 học sinh. - Ngoài ra, tổ chức lớp Bơi lội cho 104 học sinh từ khối 3 đến khối 5; 2 lớp Thể dục nhịp điệu 2) Về tổ chức các kỳ kiểm tra cho học sinh - Thực hiện tổ chức kiểm tra đúng kế hoạch chỉ đạo của Ngành: Ra Quyết định thành lập Hội đồng coi, chấm kiểm tra; tổ chức coi và chấm nghiêm túc; Ban giám hiệu chấm thanh tra lại một số bài của học sinh. - Việc nhận xét, đánh giá học sinh theo đúng Thông tư 22/2016 ngày 22/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 3) Về tham gia các Hội thi ở giáo viên và học sinh * Đối với giáo viên : - Có 39 giáo viên giỏi cấp trường. - Về viết sáng kiến kinh nghiệm : Đạt 13 cấp Thành phố; 01 cấp Tỉnh. * Đối với học sinh a) Tham gia Hội khỏe phù đổng cấp Thành phố - Đạt 1 hạng nhất bậc xa nam. - Đạt khuyến khích thể dục nhịp điệu 1,2,3. b) Tham gia cuộc thi tìm kiếm tài năng MC do thành đoàn tổ chức: - Đạt 1 giải khuyến khích. c) Trò chơi dân gian - Đạt hạng nhì cấp Thành phố trò chơi “ Thổi bóng nước ” * Về chất lượng giáo dục : - Có 324/324 học sinh lớp 5: Hoàn thành chương trình Tiểu học. - Số học sinh hoàn thành chương trình lớp học (kể cả sau kiểm tra lại): 1641/1662 hs đạt tỉ lệ: 98,7%. - Số học sinh lưu ban năm học 2018-2019 - Tổng số: 21 học sinh nữ : 04 . Khối 1: 07 nữ: 02 . Khối 2: 02 nữ: / . Khối 3: 02 nữ: / . Khối 4: 10 nữ: 02 4) Một số kết quả đã đạt được : - Đơn vị : Đạt Tập thể lao động tiên tiến được UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp giấy khen. - Liên đội : Xuất sắc - Chữ thập đỏ : Xuất sắc - Chi đoàn : Vững mạnh - 6 tổ chuyên môn (tổ 1; tổ 2; tổ 3; tổ ; tổ 5; tổ Thể dục-Tin học) đạt Tập thể tổ lao động tiên tiến. - Chiến sỉ thi đua cơ sở : 11 giáo viên; cấp Tỉnh: 01 giáo viên - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ : 10 giáo viên - Công nhận lao động tiên tiến : 48 giáo viên C) Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 : I. Nhiệm vụ phát triển trường lớp a. Tình hình phát triển đội ngũ - Tổng số CB-GV-NV :81 nữ 64. Trong đó : + Ban giám hiệu : 03 nữ 02 + Nhân viên phục vụ : 12 nữ 07 + Dạy lớp : 66 nữ 55 (Có 3 nữ hợp đồng ngắn hạn) b. Tình hình phát triển học sinh Khối lớp Số lớp T/s HS Nữ Học 2 buổi Học 1 buổi Số lớp Số HS Nữ Số lớp Số HS Nữ 1 13 508 234 6 262 117 07 246 117 2 10 380 179 6 245 116 04 135 63 3 7 258 114 5 193 82 02 65 32 4 10 387 197 6 240 130 04 147 67 5 10 341 150 7 243 112 03 98 38 Cộng 50 1874 874 30 1183 557 20 691 317 II. Nhiệm vụ chung : Năm học 2018-2019, nhà trường tiếp tục thực hiện chủ đề năm học “ Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao ” cùng với phương châm hành động “ Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo ” và khẩu hiệu hành động “ Tất cả vì học sinh thân yêu ”. Ngoài việc thực hiện 7 nhiệm vụ và 5 giải pháp trọng tâm; cần tập trung xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu và một số giải pháp cơ bản cụ thể như sau: - Tăng cường về nề nếp, kỷ cương; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động giáo dục. Chú trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng cho học sinh. Tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Ngành phát động phù hợp với điều kiện của nhà trường. - Đảm bảo về cơ sở vật chất, trường lớp để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh nhằm thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. - Có kế hoạch tập trung chuẩn bị tốt về các điều kiện để thực hiện triển khai chương trình, sách giáo khoa mới đặc biệt là lớp 1 ở năm học 2019-2020. - Tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới Giáo dục phổ thông, có lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019-2020. - Tập trung đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh việc phân cấp quản lý, tăng cường quyền tự chủ của trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công việc được phân công. - Thực hiện nội dung dạy học theo hướng tinh giản, tiếp cận định hướng chương trình giáo dục phổ thông mới, đổi mới về phương pháp dạy, phương pháp học và nâng cao chất lượng đánh giá học sinh Tiểu học; vận dụng phù hợp những thành tố tích cực các mô hình, phương thức giáo dục tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục; đảm bảo các điều kiện và triển khai dạy học tiếng Anh, Tin học theo chương trình mới. - Tiếp tục duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học thực sự ổn định và bền vững; nâng cao và đạt chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia, duy trì đạt kiểm định chất lượng giáo dục cập độ 3. - Nâng chất lượng dạy học 2 buổi/ ngày, thực hiện việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và đánh giá học sinh; tích cực và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong nhà trường đồng thời khuyến khích, động viên sự sáng tạo, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ quản lý và đội ngũ giáo viên; nâng cao về nhận thức, lương tâm, đạo đức nhà giáo trong công tác giáo dục học sinh; khắc phục tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. * Nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể I. Thực hiện chương trình giáo dục 1. Thực hiện chương trình, kế hoạch chung a. Nội dung - Thực hiện giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006 ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, có kế hoạch chủ động điều chỉnh nội dung dạy học một cách hợp lý nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng học sinh, từng bước thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp dạy học nhằm phát triển năng lực của học sinh. - Thực hiện lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục Quốc phòng An ninh; Giáo dục An tào giao thông, kỹ năng sống trong một số môn học và hoạt động giáo dục. b. Yêu cầu - Đảm bảo giảng dạy đúng chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định số 16/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành đồng thời chủ động theo điều kiện thực tế ở học sinh nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu giáo dục, tập trung vào việc đổi mới phương pháp dạy học, các hoạt động giáo dục nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, phát triển năng lực cho học sinh. - Tổ chức giảng dạy lồng ghép các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Giáo dục Quốc phòng an ninh; Giáo dục An toàn giao thông, kỹ năng sống…. theo kế hoạch chỉ đạo của Ngành và phù hợp thực tế của nhà trường qua môn học, hoạt động giáo dục. c. Biện pháp - Giáo viên chủ động điều chỉnh nội dung và yêu cầu của môn học, tiếp tục thực hiện việc đổi mới phương pháp trong dạy học luôn tạo cơ hội cho học sinh phát huy tính tự giác, chủ động, không áp đặt; đánh giá học sinh theo hướng động viên, giúp đỡ học sinh tiếp thu bài đạt yêu cầu. - Tổ chuyên môn cần bàn bạc, trao đổi về kế hoạch dạy lồng ghép các nội dung học tập về giáo dục kỹ ngăn sống, An toàn giao thông, giáo dục ngoài giờ lên lớp, bảo vệ môi trường, giáo dục Quốc phòng An ninh thông qua các môn học và hoạt động giáo dục, các câu lạc bộ để học sinh phát triển năng lực. - Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn do Ngành, cụm tổ chức để học tập nâng cao chất lượng đào tạo. d. Chỉ tiêu - 100% giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục phổ thông theo Quyết định 16/2006 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, có kế hoạch chủ động điều chỉnh nội dung bài học và các hoạt động giáo dục nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giáo dục, phù hợp đối tượng học sinh. - 100% giáo viên thực hiện nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp, giảng dạy An toàn giao thông, kỹ năng sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 2. Nâng cao chất lượng đánh giá học sinh Tiểu học a. Nội dung - Tiếp tục việc nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 và Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016. - Tiến hành việc ra đề kiểm tra theo ma trận cũng như kỹ thuật đánh giá thường xuyên theo Thông tư 22. - Ứng dụng CNTT qua phần mềm quản lý kết quả giáo dục và học tập ở học sinh để giảm áp lức về hồ sơ, sổ sách cho giáo viên. - Duy trì việc bàn giao chất lượng giáo dục cuối năm học nghiêm túc, kiên quyết không để học sinh ngồi sai lớp; tổ chức việc khen thưởng học sinh đúng thực chất, tránh tùy tiện, tràn lan gây bức xúc ở phụ huynh học sinh và xã hội. b. Yêu cầu - Từng giáo viên nghiên cứu và nắm chắc ở Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT để việc thực hiện đạt yêu cầu; trao đổi trong sinh hoạt tổ chuyên môn để kịp thời giải quyết những gút mắc khi thực hiện nhằm khắc phục hạn chế. - Xây dựng ngân hàng đề kiểm tra theo ma trận ở các khối lớp phục vụ việc tổ chức kiểm tra đánh giá học sinh. - Thực hiện có hiệu quả về sử dụng CNTT phần mềm quản lý kết quả học tập của học sinh. - Làm tốt việc bàn giao chất lượng giáo dục vào cuối năm học theo hướng dẫn; việc khen thưởng học sinh vào cuối năm phải đúng kết quả học sinh phấn đấu, tránh dư luận không tốt. c. Biện pháp - Căn cứ vào Thông tư 22 cũng như qua việc đánh giá, giáo viên cần phải rút kinh nghiệm để thực hiện đảm bảo theo quy định của Ngành; ngăn chặn việc ngồi nhằm lớp. Các tổ chuyên môn theo dõi để kịp thời chấn chỉnh nếu có sai phạm. - Các tổ chuyên môn xây dựng đề kiểm tra theo qua ma trận để phân loại đánh giá học sinh qua kiểm tra. Qua đây có cơ sở để giúp đỡ số học sinh chưa đạt chuẩn kiến thức kỹ năng cũng như bồi dưỡng học sinh có năng lực học tốt. - Làm tốt việc sử dụng CNTT trong đánh giá kết quả học tập của học sinh. d. Chỉ tiêu - 100% giáo viên thực hiện việc nhận xét, đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT. - 100% các tổ chuyên môn xây dựng đề kiểm tra theo ma trận để phục vụ việc kiểm tra đánh giá học sinh. -100% giáo viên biết sử dụng CNTT trong quản lý kết quả học tập của học sinh để theo dõi quá trình rèn luyện ở học sinh. 3. Nâng cao chất lượng dạy Tiếng Anh, Tin học a. Nội dung * Dạy học Tiếng Anh - Tiếp tục thực hiện đề án “ Nâng cao chất lượng dạy và học Tiếng Anh trong trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018-2025 ”. - Thực hiện giảng dạy Tiếng Anh cho học sinh toàn trường. Cụ thể:  Khối 1: 2 tiết/tuần  Khối 2: 2 tiết/ tuần  Khối 3: 4 tiết/ tuần  Khối 4: 2 tiết/ tuần  Khối 5: 2 tiết/ tuần - Giáo viên dạy tiếng Anh dự tập huấn về chuyên môn để đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh theo đề án. * Dạy học Tin học - Thực hiện việc giảng dạy Tin học cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 tại cơ sở chính: 1 tuần 2 tiết ở mỗi lớp. - Giáo viên Tin học tham gia các lớp bồi dưỡng, sinh hoạt tổ bộ môn để nâng cao năng lực chuyên môn để từng bước dạy Tin học lớp 1, lớp 2 đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng dạy môn Tin học lớp 3,4,5. - Khai thác và sử dụng có hiệu quả việc giảng dạy hệ thống trường học tiên tiến tại cơ sở chính ( 30 lớp ) để học sinh tiếp cận về CNTT trong học tập; tổ chức câu lạc bộ yêu thích môn Tin học trong học sinh. b. Yêu cầu - Giáo viên Anh văn tiếp tục tăng cường việc đổi mới phương pháp để nâng cao chất lượng môn Anh văn, vận dụng qua việc dự tập huấn chuyên môn vào nội dung giảng dạy. - Tích cực tham gia đầy đủ về tập huấn do Ngành tổ chức để đạt chuẩn năng lực khi kết thúc đề án. - Tổ chức câu lạc bộ Anh văn cho số học sinh có năng lực học tốt. - Giáo viên Tin học nâng cao chất lượng môn Tin học theo chương trình mới, xây dựng có hiệu quả về câu lạc bộ yêu tích môn Tin học ở học sinh. c. Biện pháp - Giáo viên Anh văn; Tin học thường xuyên nghiên cứu tài liệu và luôn đổi mới về phương pháp dạy giúp học sinh ham thích học tập. - Tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn ở tổ bộ môn để học tập kinh nghiệm lẫn nhau. - Giáo viên Anh văn phải đảm bảo khi dạy cho học sinh đủ 4 kỹ năng: Nghe, nói, đọc, viết trong đó tập trung phát triển kỹ năng nghe và nói. d. Chỉ tiêu - 100% giáo viên Anh văn; Tin học thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy để nâng cao chất lượng bộ môn. - 100% giáo viên Anh văn; Tin học tham gia đầy đủ các lớp tập huấn chuyên môn do Ngành và tổ bộ môn tổ chức. Riêng giáo viên Anh văn đạt chuẩn theo yêu cầu khi kết thúc đề án. - Mở 2 câu lạc bộ : Anh văn; Tin học cho học sinh. 4. Thực hiện giáo dục đối với trẻ khuyết tật; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và tăng cường dạy Tiếng việt cho trẻ em dân tộc thiểu số a. Nội dung - Tổ chức thống kê trẻ khuyết tật đang học hòa nhập tại trường vào đầu năm học và phân loại ở từng dạng để giáo viên có phương pháp dạy cho phù hợp, giúp các em tiếp thu được kiến thức đã học. - Tiếp nhận và bố trí trẻ lang thang cơ nhở trẻ em dân tộc thiểu số được học tại trường trong độ tuổi quy định của Điều lệ trường Tiểu học. - Giáo viên điều chỉnh nội dung chương trình dạy cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, giúp các em tiếp thu bài và luôn quan tâm, động viên, khích lệ thường xuyên và kịp thời. b. Yêu cầu - Giáo viên khi giảng dạy trẻ khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhở, học sinh dân tộc thiểu số cần phải quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi, luôn giúp đỡ khuyến khích để các em phấn đấu vươn lên tiếp thu được kiến thức của chương trình đang học đặc biệt là môn Tiếng việt đối với số học sinh là dân tộc thiểu số. c. Biện pháp - Ngay đầu năm học, trường phối hợp với Ban chỉ đạo PC-XMC và chuyên trách phổ cập vận động trẻ khuyết tật, lang thang cơ nhở, trẻ là người dân tộc thiểu số ra lớp và học hòa nhập. - Đề xuất với địa phương hỗ trợ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập như học bổng; nhà trường tặng sách giáo khoa ở tủ sách dùng chung của trường. d. Chỉ tiêu - Vận động 100% trẻ khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhở, dân tộc thiểu số ra lớp. - 100% giáo viên dạy trẻ khuyết tật, trẻ lang thang cơ nhở, dân tộc thiểu số điều chỉnh chương trình giảng dạy phù hợp để học sinh tiếp thu bài đạt chuẩn kiến thức ở lớp đang học. 5. Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài chính khóa a. Nội dung: - Xây dựng và quản lý tốt môi tường giáo dục thân thiện, lành mạnh, dân chủ, an toàn, chất lượng và bình đẳng. - Thực hiện một số hoạt động lao động tự phục vụ, rèn kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp cho học sinh. Tập trung giáo dục đạo đức lối sống, giá trị sống, hiểu biết rõ xã hội theo điều kiện thực tế cho học sinh, kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực; có kế hoạch để phối hợp với Đoàn thanh niên; Đội thiếu niên để giáo dục học sinh thực hiện các nội dung trên đạt hiệu quả và thiết thực. - Lập kế hoạch tổ chức các hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp theo chủ điểm hàng tháng theo hướng hoạt động thực hành, trải nghiệm; kỹ năng vận dụng kiến thức phù hợp với điều kiện nhà trường và khả năng học tập của học sinh. - Tổ chức các hoạt động giao lưu cho học sinh như: Sân chơi trí tuệ; giao lưu tìm hiểu An toàn giao thông, câu lạc bộ Tiếng Anh, Tin học….theo sự tự nguyện của học sinh. b. Yêu cầu - Giáo viên chủ nhiệm phối hợp với tổng phụ trách đội, chi đoàn giáo viên tổ chức các hoạt động lao động tự phục vụ như: Vệ sinh lớp học; giữ vệ sinh chung trong trường, nơi công cộng; kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp với thầy, cô giáo, bạn bè và mọi người; có kiến thức cơ bản về tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại, bạo lực. - Tăng cường giáo dục về đạo đức lối sống, giá trị sống, hiểu biết xã hội, tìm hiểu mốt số ngành nghề truyền thống của địa phương. - Nội dung hoạt động tập thể, ngoài giờ lên lớp phải cụ thể giúp các em tiếp thu khi tham gia mang tính giáo dục, sát với thực tế nhà trường. - Thông qua các hoạt động giao lưu, sân chơi trí tuệ nhằm hình thành các kỹ năng về giao tiếp, đoàn kết gắn bó với bạn bè lẫn nhau, giúp học sinh củng cố kiến thức chương trình học. c. Biện pháp - Tập trung vào việc giáo dục văn hóa truyền thống qua tiết sinh hoạt dưới cờ, các nội dung ở chương trình học, sinh hoạt ngoại khóa…có kế hoạch tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo theo điều kiện của nhà trường để hình thành kỹ năng sống ở học sinh. - Tập luyện học sinh hát đúng Quốc ca trong lễ chào cờ, các buổi lễ khác do trường tổ chức; giảng dạy môn thể dục chính khóa đúng theo chương trình, tham gia các hội thao do Ngành tổ chức thực hiện giảng dạy thể dục chính khóa đúng quy định về chương trình, tham gia các hội thao do Ngành tổ chức, thể dục đầu, giữa giờ nhằm rèn luyện sức khỏe cho học sinh; phù hợp các tổ chức trong trường hướng dẫn học sinh tự quản, tổ chức, điều khiển các hoạt động tập thể trong các buổi sinh hoạt ngoài giờ chính khóa. - Tiếp tục đẩy mạnh về giáo dục kỹ năng sống qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo để phát huy tính chủ động ở học sinh. Tổ chức đội xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm tạo cho học sinh nâng cao nhận thức về việc giữ gìn vệ sinh, giúp đỡ lẫn hau trong học tập. - Tổ chức các hoạt động giao lưu sân chơi trí tuệ trên tinh thần tự nguyện theo sở thích, năng khiếu của học sinh, qua đây các em có điều kiện phát triển năng lực, sở trường của bản thân. d. Chỉ tiêu - 100% học sinh được giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục giá trị sống; kỹ năng tự bảo vệ bản thân, ý thức giữ gìn môi trường, hoạt đông trải nghiệm sáng tạo… thông qua các hoạt động như: Sinh hoạt dưới cờ, giáo dục ngoài giờ chính khóa. - Biết hát đúng Quốc ca trong các buổi chào cờ đầu tuần cũng như các hoạt động lễ hội khác khi trường tổ chức. - 100% học sinh được học thể dục chính khóa, thể dục đầu và giữa giờ; tham gia Hội khỏe phù đổng để tăng cường rèn luyện sức khỏe ở bản thân. - 100% học sinh được giáo dục kỹ năng sống; kỹ năng tự bảo vệ bản thân tránh bị xâm hại bạo lực; giữ gìn vệ sinh môi trường, giáo dục đạo đức. 6. Chỉ đạo dạy và học 2 buổi/ ngày a. Nội dung - Đảm bảo về thời gian giảng dạy trong ngày; học sinh tự học có sự hướng dẫn của giáo viên để hoàn thành nội dung học tập tại lớp. - Thực hiện thời khóa biểu linh hoạt, lớp linh hoạt; sử dụng tài liệu bổ trợ buổi hai để bồi dưỡng và phụ đạo học sinh. - Không tổ chức dạy thêm ngoài giờ học ở trường. - Tổ chức tốt bán trú cho học sinh, lưu ý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; thực hiện nghiêm túc phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng. - Vận động phụ huynh học sinh, cộng đồng hỗ trợ để thực hiện giáo dục toàn diện cho học sinh trong hoạt động dạy 2 buổi/ngày đặc biệt lớp 1 chuẩn bị chương trình sách giáo khoa mới. b. Yêu cầu - Thực hiện kế hoạch thời lượng giảng dạy sáng không quá 10 giờ 30 phút và chiều không quá 16 giờ 30 phút. Tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích, hoạt động hướng học sinh tự học, tự khám phá để nắm được kiến thức bài học trên cơ sở được giáo viên định hướng. - Tổ chức lớp sinh hoạt, thời khóa biểu linh hoạt để phân loại trình độ học sinh, hoàn thành nội dung học tập tại lớp, không giao bài tập về nhà cho học sinh. - Nghiêm túc chấp hành về việc không dạy thêm đối với lớp dạy 2 buổi/ ngày. - Khai thác và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ để giảng dạy phù hợp với các đối tượng học sinh. - Đảm bảo hồ sơ về công tác bán trú; theo dõi, cập nhật sổ sách kịp thời; nề nếp học sinh và chế độ bữa ăn theo phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng. - Tiếp tục vận động phụ huynh, cộng đồng hỗ trợ việc thực hiện giáo dục toàn diện đối với học sinh dạy 2 buổi/ngày, đặc biệt là lớp 1 để chuẩn bị thực hiện chương trình sách giáo khoa mới. c. Biện pháp - Xây dựng thời khóa biểu để đảm bảo thời gian học ở buổi sáng và buổi chiều kể cả kế hoạch tổ chức câu lạc bộ theo năng khiếu, sở thích và hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh. - Tổ chức tốt thời khóa biểu linh hoạt, lớp linh hoạt nhằm phụ đạo và bồi dưỡng học sinh đúng đối tượng, sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ ở buổi thứ 2. Nhà trường thường xuyên kiểm tra, dự giờ đánh giá hiệu quả giảng dạy của giáo viên, tuyệt đối không giao bài tập về nhà cho học sinh mà phải giải quyết hết trên lớp. - Chấp hành nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo; UBND tỉnh Bình Dương về việc không tổ chức dạy thêm đối với lớp 2 buổi/ngày; tổ chức cho giáo viên làm bản cam kết không tổ chức dạy thêm. - Tích cực tham gia đầy đủ các lớp tập huấn về công tác bán trú do trung tâm y tế Thành phố tổ chức; thực hiện về phần mềm thực đơn dinh dưỡng tại đơn vị. d. Chỉ tiêu - 100% giáo viên đảm bảo về thời lượng giảng dạy ở các lớp học 2 buổi/ngày, các hoạt động giáo dục và sử dụng có hiệu quả tài liệu bổ trợ ở buổi 2. - Mở các câu lạc bộ theo sở thích, năng khiếu cho học sinh như: Anh văn, Tin học, bơi lội, thể dục nhịp điệu; hình thành ở các em ý thức tự học, tự khám phá để tiếp thu bài trên cơ sở hướng dẫn của giáo viên. - 100% giáo viên ký cam kết không tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường; không giao bài tập về nhà cho học sinh. - 100% các lớp 2 buổi thực hiện tốt thời khóa biểu linh hoạt, các hoạt động giáo dục. - Đạt yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác bán trú và phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng. - 100% các lớp 2 buổi/ngày được giáo dục toàn diện; chuẩn bị tốt việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới ở lớp 1 cho năm 2019-2020. II. Đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học 1. Đổi mới phương pháp dạy học a. Yêu cầu - Tiếp tục giảng dạy phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” ở tất cả các khối lóp. Hoàn thiện cụ thể về bài dạy ở từng khối lớp để áp dụng giảng dạy phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”; tổ chức các giờ học cho học sinh tự thiết kế, tổ chức thực hành với những vật liệu đơn giản, dễ thực hiện và hướng tới việc thành lập phòng hỗ trợ thí nghiệm, thực nghiệm tại trường, cụm trường. - Thực hiện giảng dạy đại trà môn Mỹ thuật theo phương pháp mới. Giáo viên Mỹ thuật được chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng nhóm các nội dung bài học thành các chủ đề phù hợp với tình hình thực tế giảng dạy, góp phần tích cực phát triển năng lực và phẩm chất học sinh. Tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chuyên đề do Tổ bộ môn tổ chức. b. Biện pháp - Xây dựng kế hoạch bài dạy có nội dung sử dụng phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” từng khối lớp để tiến hành thực hiện về phương pháp này vào giảng dạy đồng thời kết hợp với các phương pháp dạy học tích cực khác để nâng cao hiệu quả giờ dạy. - Giáo viên Mỹ thuật chủ động sắp xếp bài dạy theo hướng các nhóm bài học thành chủ đề, xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động phù hợp thực tế; trao đổi kinh nghiệm qua thực tế giảng dạy giữa các giáo viên Mỹ thuật trong cụm để nâng cao chất lượng hiệu quả bộ môn. c. Chỉ tiêu - 100% giáo viên áp dụng giảng dạy về phương pháp “ Bàn tay nặn bột ” vào nội dung của bài dạy kể cả lồng ghép các phương pháp tích cực khác. - 100% giáo viên dạy Mỹ thuật thực hiện dạy theo phương pháp mới và chủ động sắp xếp các bài theo nhóm các bài thành chủ đề để nâng cao hiệu quả tiết dạy; tham gia đầy đủ các buổi chuyên đề do Ngành, tổ bộ môn tổ chức để học tập rút kinh nghiệm trong giảng dạy. 2. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức dạy học gắn giáo dục nhà trường với thực tiễn cuộc sống a. Yêu cầu - Tăng cường các hình thức dạy học gắn lý thuyết với thực hành, các hoạt động trải nghiệm và vận dụng kiến thức với thực tế cuộc sống của học sinh. - Tiếp tục lồng ghép tích hơp: giáo dục Quốc phòng An ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổ phận của trẻ em; bình đẳng giới; phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS; tuyên truyền về giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới, biển đảo, bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai… - Có kế hoạch đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách báo, tài liệu tham khảo để thư viện hoạt động có hiệu quả; tổ chức các hoạt động của thư viện ngày càng thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc cho giáo viên, học sinh góp phần tích cực nâng cao chất lượng dạy và học học và duy trì mô hình thư viện thân thiện. b. Biện pháp - Giáo viên nắm chắc mục tiêu bài dạy để có hình thức dạy học cho phù hợp, chú ý việc thực hành qua nội dung giảng dạy, phù hợp với cuộc sống hàng ngày ở học sinh. - Đảm bảo việc giảng dạy lồng ghép tích hợp vào nội dung giảng dạy như: Giáo dục Quốc phòng và an ninh; giáo dục pháp luật; giáo dục nhận thức về quyền và bổn phận của trẻ em; bình đẳng giới, phòng chống tai nạn thương tích; phòng chống HIV/AIDS để các em hiểu những vấn đề cơ bản phù hợp lứa tuổi, từ đó phòng tránh những tác hại cũng như vận dụng vào bản thân. - Các bộ phận và giáo viên bằng nhiều biện pháp tổ chức tuyên truyền, giáo dục học sinh hiểu: Chủ quyền Quốc gia về biển đảo, hải đảo; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu để từ đó tự nhận thức, ứng xử bằng việc làm của mình. - Kịp thời tu sửa cơ sở vật chất khi bị hư hỏng, xuống cấp; trang bị về sách báo, tập chí để giáo viên, học sinh được tiếp cận thông tin, hiểu biết các vấn đề trong xã hội…qua đây phát triển tốt về văn hóa đọc và bổ sung kiến thức vào chương trình đang thực hiện; nâng cao về hiệu quả thư viện thân thiện, qua việc gới thiệu sách, truyện kịp thời tạo điều kiện thuận lợi để sách, báo đến tay bạn đọc. c. Chỉ tiêu - 100% giáo viên trong giảng dạy tổ chức nhiều hình thức gắn với thực hành qua kiến thức chương trình và gần gũi giúp học sinh vận dụng được. - 100% giáo viên có lồng ghép các nội dung: Giáo dục Quốc phòng và An ninh; giáo dục pháp luật….phù hợp để học sinh hiểu và vận dụng vào cuộc sống bản thân. - Đảm bảo về cơ sở vật chất phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh; thư viện thực hiện các hoạt động thiết thực nhằm phát triển văn hóa đọc ở nhà trường. III. Phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục Tiểu học a. Yêu cầu - Đảm bảo đủ số lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, hợp lý về cơ cấu và đáp ứng yêu cầu về chất lượng nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. - Thực hiện tốt và đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo chuẩn Hiệu trường, chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học để đáp ứng yêu cầu công tác trước mắt và lâu dài theo chuẩn quy định. - Tham gia tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức dạy học tích cực cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, đặc biệt lựa chọn giáo viên lớp 1 tham gia bồi dưỡng giảng dạy ở năm học 2019-2020. - Tham gia các hội thi, hội giảng do Ngành tổ chức như: Giáo viên giỏi, sưu tầm đồ dùng dạy học, sưu tầm giáo án điện tử, các chuyên đề…qua đây tạo điều kiện để giáo viên có cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm lẫn nhau, góp phần nâng cao năng lực. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm, lương tâm, đạo đức nhà giáo; mỗi thầy, cô giáo phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, kiên quyết “ Nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục”. b. Biện pháp * Đối với đội ngũ nhà giáo - Mỗi thầy, cô giáo luôn tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, qua đó nắm được các chủ trương, quan điểm đường lối đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo theo yêu cầu trước mắt và lâu dài đặc biệt việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. - Bản thân tự nâng cao năng lực theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổng thông theo Thông tư số 20/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018. - Đảm bảo tốt việc tham gia các hội thi, hội giảng, các lớp bồi dưỡng về chuyên môn để nâng cao năng lực ở bản thân, làm tốt việc học bồi dưỡng thường xuyên góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh. - Mội thầy, cô giáo luôn tự rèn luyện về đạo đức nhà giáo, năng lực chuyên môn, luôn có trách nhiệm với công tác được phân công, phải thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo; đánh giá học sinh phải khách quan, thực chất; chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục, tạo niềm tin với phụ huynh học sinh. * Đối với CBQL giáo dục - Luôn nghiên cứu để đổi mới công tác quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nắm bắt tốt về chủ trương, quan điểm về giáo dục và chuẩn bị tốt về đội ngũ cho việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông. - Từng thành viên cán bộ quản lý tự học để nâng cao theo chuẩn Hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 14/2018/TT-BGDĐT ngày 20/7/2018. - Có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ giáo viên về chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng giáo dục; quản lý về kỷ cương, nề nếp, công tác kiểm tra nội bộ, các hoạt động giáo dục trong nhà trường từ đó làm cơ sở đánh giá, xếp loại giáo viên đúng năng lực tay nghề vào cuối năm học. - Làm tốt “ 3 công khai ” theo quy định; phát huy dân chủ trong nhà trường, không để xảy ra khiếu nại, tố cáo, phản ánh vượt cấp. - Tổ chức công tác thi đua, khen thưởng dân chủ, thực chất, hiệu quả đánh giá đúng thành tích mà cá nhân đạt được nhằm thúc đẩy các phong trào của nhà trường; kiên quyết xử lý cá nhân vi phạm về pháp luật, các quy định của Ngành làm ảnh hưởng đến uy tín nhà trường, quản lý chặt chẽ về khen thưởng học sinh cuối năm không để dư luận không tốt, gây bức xúc trong phụ huynh. c. Chỉ tiêu - 100% cán bộ quản lý và giáo viên tích cực học tập, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của cấp trên có liên quan đến giáo dục và đào tạo; đề cử 1 phó Hiệu trưởng ( cô Phạm Thị Hiền ) dự học lớp trung cấp chính trị. - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Ngành tổ chức; tham gia các hội thi, hội giảng khi được phân công và không vi phạm về Dạy thêm – Học thêm. - 100% cán bộ quản lý và giáo viên tự bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn quy định của Bộ GDĐT. - Làm tốt “ 3 công khai ”, chế độ thông tin báo cáo, quy chế dân chủ ở cơ sở . - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký thi đua và phấn đấu đạt thành tích cao nhất; không vi phạm các tiêu cực trong nhà trường. IV. Đổi mới công tác quản lý giáo dục Tiểu học a. Yêu cầu - Thực hiện nghiêm túc các quy định về tài chính, quy chế công khai trong nhà trường; các khoản thu đầu năm học phải được thông qua đại hội cha mẹ học sinh đầu năm học đồng ý; có xác nhận của UBND phường Phú Mỹ cho phép và Phòng GDĐT thành phố Thủ Dầu Một thẩm định, kiên quyết không để xảy ra lạm thu và thu sai quy định. - Tiếp tục việc phân cấp giao quyền chủ động cho các bộ phận, tổ chuyên môn trong công tác trên cơ sở chỉ đạo của nhà trường; đảm bảo kịp thời về “ 3 công khai ” và đảm bảo tốt về chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất khi có yêu cầu. - Đề xuất với địa phương ban hành kịp thời các văn bản, đề nghị của nhà trường có liên quan đến công tác giáo dục Tiểu học, giúp trường thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành và phải phù hợp với văn bản chỉ đạo của Ngành. - Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, kết nối liên thông; hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý. b. Biện pháp - Chấp hành nghiêm về công tác tài chính ở đơn vị trên cơ sở hướng dẫn của lãnh đạo các cấp. - Giao quyền tự chủ trong kế hoạch công tác cho các bộ phận, tổ chuyên môn để chủ động xử lý công việc đảm bảo yêu cầu đề ra và tự chịu trách nhiệm với công việc đó; duy trì về “ 3 công khai ” theo quy định và đảm bảo kịp thời về chế độ báo cáo theo yêu cầu. - Làm tốt công tác tham mưu với địa phương các vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục Tiểu học theo đúng thẩm quyền. - Khai thác và sử dụng tốt về CNTT trong quản lý, điều hành ở nhà trường; kết nối liên thông và hình thành cơ sở dữ liệu đầy đủ nhằm phục vụ công tác quản lý. c. Chỉ tiêu - 100% bộ phận, tổ chuyên môn, văn phòng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện kế hoạch, đảm bảo hiệu quả. - Không để xảy ra các vấn đề vi phạm về công tác tài chính, kịp thời công khai theo đúng thời gian; làm tốt việc “ 3 công khai ” tại nhà trường. - Thực hiện về công tác tham mưu với địa phương về công tác giáo dục Tiểu học. - Đảm bảo tốt về ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành, thực hiện kết nối liên thông, cập nhật đầy đủ cơ sở dữ liệu để quản lý tốt. V. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học và nâng cao chất lượng xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia 1. Duy trì, củng cố kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học a. Nội dung - Đề xuất với địa phương kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo PC-XMC; xây dựng kế hoạch, tập trung nguồn lực để củng cố và duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đã đạt được. - Huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp đúng thời gian. - Cập nhật, xử lý số liệu trên hệ thống quản lý phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. b. Yêu cầu - Nắm chắc các văn bản chỉ đạo về công tác phổ cập – xóa mù chữ để thực hiện công tác phổ cập giáo dục – xóa mù chữ, kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo khi có thay đổi. - Thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường nhằm huy động trẻ ra lớp đúng kế hoạch. - Xử lý việc cập nhật số liệu chính xác, đảm bảo đầy đủ hồ sơ làm tốt việc tự kiểm tra đánh giá và đề nghị công nhận lại. c. Biện pháp - Giáo viên chuyên trách kịp thời tham mưu địa phương ra Quyết định củng cố ở ở Ban chỉ đạo ( nếu có sự thay đổi nhân sự ); xây dựng kế hoạch kịp thời; tổ chức tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường để huy động trẻ ra lớp. - Xử lý, cập nhật số liệu chính xác trên phần mềm quản lý. - Đạt chuẩn phổ cập – xóa mù chữ. d. Chỉ tiêu - 100% học sinh lớp 1 trong địa bàn được huy động ra lớp. - Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm. - Hồ sơ sổ sách đầy đủ, cập nhật kịp thời và chính xác. - Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. 2. Xây dựng trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia a. Nội dung - Tiếp tục củng cố các tiêu chuẩn về trường đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư số 17/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo để đạt chuẩn bị kiểm tra của Ngành vào tháng 9/2019. b. Yêu cầu - Tự đánh giá, rà sát, thực hiện thành lập Hội đồng cập nhật các minh chứng về công tác đánh giá chuẩn Quốc gia của nhà trường theo Thông tư số 17/2018 của Bộ GDĐT. c. Chỉ tiêu - Đạt chuẩn Quốc gia theo Thông tư 17/2018 của Bộ GDĐT và duy trì kết quả về kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3 đã đạt được. VI. Chuẩn bị các điều kiện để thực chương trình giáo dục phổ thông mới a. Nội dung - Tham mưu các cấp lãnh đạo để kịp thời xây dựng kế hoạch, đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất nhằm thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu từ lớp 1 năm học 2019-2020. - Đảm bảo tối đa việc tổ chức dạy 2 buổi/ngày để chuẩn bị tốt cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo điều kiện về cơ sở vật chất của nhà trường. b. Biện pháp - Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, giúp giáo viên nâng cao năng lực tay nghề, đặc biệt lựa chọn giáo viên lớp 1 nhằm chuẩn bị tốt để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông vào năm học 2019-2020. - Duy trì và nâng cao hiệu quả các lớp dạy 2 buổi/ngày để học sinh tiếp cận về chương trình giáo dục phổ thông mới. c. Chỉ tiêu - 100% giáo viên dạy lớp được bồi dưỡng về chuyên môn, tự học tập rèn luyện để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đặc biệt là giáo viên lớp 1 vào năm học 2019-2020. - 100% các lớp dạy 2 buổi/ngày thực hiện kế hoạch, nội dung giảng dạy đúng yêu cầu để giúp học sinh chuẩn bị việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. VII. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục Tiểu học a. Nội dung - Tổ chức tuyên truyền đầy đủ về các chủ trương, chính sách về công tác giáo dục, nhất là giáo dục Tiểu học, ngày thành lập trường ( Vào ngày 09/9/1998 ) và kết quả trường đạt được để phụ huynh biết, chia sẻ và đồng thuận. - Thực hiện việc cung cấp thông tin chính thống, viết bài về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của Ngành, gương người tốt việc tốt của giáo viên, học sinh; những gương điển hình về đổi mới trong giảng dạy, vượt khó vươn lên trong học tập của học sinh để nhân điển hình, qua đây giúp dư luận xã hội biết được sự nỗ lực, phấn đấu của đội ngũ giáo viên và học sinh. - Phổ biến đầy đủ các văn bản chỉ đạo của cấp trên để đội ngũ CBGVNV biết và thực hiện. b. Biện pháp - Cập nhật đẩy đủ các văn bản kịp thời tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đặc biệt về giáo dục; kết quả mà nhà trường đạt được đặc biệt trong quá trình thành lập trường đến nay để phụ huynh biết và hỗ trợ, động viên nhà trường tiếp tục phấn đấu. - Tham gia viết bài về những gương người tốt, việc tốt của giáo viên, học sinh nhằm thúc đẩy về phong trào thi đua dạy tốt- học tốt. - Thực hiện nghiêm túc sinh hoạt “ Giờ pháp luật ” ở đơn vị. c. Chỉ tiêu - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên được thông tin đầy đủ các chủ trương, chính sách, các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo các cấp để biết và thực hiện. - 100% phụ huynh học sinh được tuyên truyền, phổ biến các vấn đề liên quan đến giáo dục, hoạt động nhà trường trong các cuộc họp của Ban đại diên cha mẹ học sinh, cuộc họp chi hội phụ huynh học sinh. - Phấn đấu có bài viết và gương điển hình trong giáo viên, học sinh thông qua các đợt thi đua, các ngày lễ, sự kiện trong năm. * Các chỉ têu phấn đấu trong năm học 2018-2019 - Đơn vị : Tập thể lao động tiên tiến - Công đoàn : Đạt vững mạnh - Chi đoàn : Xuất sắc - Liên đội : Xuất sắc - Chữ thập đỏ : Xuất sắc - Thư viện: Đạt xuất sắc và tiếp tục thực hiện mô hình “ Thư viện thân thiện ”. - Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn ra lớp theo đúng kế hoạch. - Khai thác để sử dụng có hiệu quả thiết bị được cung cấp và tổ chức thực hiện việc tham gia hội thi “ Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử qua bộ sưu tập đồ dùng dạy học điện tử ”. - Phổ cập xóa mù chữ : Đạt chuẩn mức độ 3 - Tổ lao động tiến tiến : 9 tổ - Tổ công đoàn vững mạnh: 9 tổ - Về chất lượng giáo dục: + Phẩm chất : Đạt 100% + Năng lực :  Hoàn thành chương trình lớp học toàn trường : Đạt 98%  Rèn luyện trong hè : 2%  Hoàn thành chương trình Tiểu học : 100% - Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm - Giáo viên giỏi cấp trường : 50 - Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 11 - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 37 - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 02 - Tham gia hội thi tuyển chọn giáo viên để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Võ Minh Đức: phấn đấu đạt 1 giáo viên. - 100% giáo viên không vi phạm về dạy thêm- học thêm; không xúc phạm nhân phẩm học sinh. - 100% giáo viên dạy học theo phương pháp “ Bàn tay năn bột ”. - Tham gia đầy đủ các Hội thi do Ngành tổ chức như: Trò chơi dân gian, Hội khỏe phù đổng các cấp… - 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học có ở trường nhất là thiết bị về CNTT. - Khai thác và sử dụng có hiệu quả trang web ở đơn vị trong báo cáo, thống kê, tiếp nhận thông tin . - Tổ chức câu lạc bộ theo sở thích ở học sinh như: Anh văn; Tin học; bơi lội; thể dục nhịp điệu…. - 100% giáo viên đọc sách báo. - 100% học sinh đọc truyện. - Mỗi tổ chuyên môn làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng. - Vận động giáo viên, học sinh tặng sách, truyện cho thư viện. - Dự giờ 18 tiết/ năm học và thao giảng 6 tiết/ năm học ở mỗi giáo viên dạy lớp ( Tối thiểu ) - 100% giáo viên thực hiện tốt gia đình nhà giáo văn hóa. - 100% giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, tự học tự rèn luyện để nâng cao về trình độ đáp ứng yêu cầu công tác. - 100% sinh đẻ có kế hoạch. - 100% thực hiện tốt chương trình hành động “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực ”. - Duy trì các tiêu chí của trường đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1. - 100% cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp tham gia học bồi dưỡng thường xuyên và đạt yêu cầu. - Thực hiện đầy đủ “ Giờ pháp luật ” hàng tháng. - Thực hiện tốt “ 3 công khai ” để phụ huynh biết. - Cháp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi và quản lý chặt chẽ về công tác bán trú theo hướng dẫn của Ngành. - 100% giáo viên thực hiện giảng dạy đầy đủ về nội dung giáo dục An toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh; giáo dục Quốc phòng an ninh…trong môn học và hoạt động cho học sinh. - Đảm bảo nề nếp trật tự an toàn giao thông tại cổng trường khi học sinh đến trường cũng như lúc ra về. - 100% giáo viên Anh văn chưa đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh có kế hoạch học tập để đạt chuẩn theo quy định, đủ đều kiện tiếp tục giảng dạy. - Làm tốt xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động của nhà trường. - Không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường. - 100% cán bộ giáo viên, nhân viên thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường, cảnh quan sư phạm. Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GDĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Tiểu học Phú Mỹ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 286/BB-PM Biên bản Họp Hội đồng sư phạm về việc thông qua điều chỉnh bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018 của trường Tiểu học Phú Mỹ - Thời gian: 9 giờ ngày 13/10/2018 - Địa điểm: Trường Tiểu học Phú Mỹ - Thành phần: Toàn bộ CBGVNV của nhà Trường - Nội dung Ông: Nguyễn Trọng Hiền – Hiệu trưởng nhà trường - Thông qua Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2018; Quy định mức chi tiêu nội bộ năm 2018 ( Đính kèm văn bản ) - Thông qua bảng phân bổ dự toán và phương án tiết kiệm kinh phí bổ sung năm 2018 ( Đính kèm văn bản). - Có điều chỉnh bổ sung. + Tiền thu học sinh bán trú 138.000 đồng/ tháng tăng so với năm trước ( Năm trước 130.000 đồng/tháng ). + Chi trả tiền 2 buổi cho giáo viên dạy buổi thức hai.  Giáo viên hưởng 80,85%/tháng  Còn lại 19,15% chi các hoạt động như:  Hỗ trợ công tác quản lý dạy 2 buổi/ngày: 5%/tháng  Hoạt động chuyên môn, tu sửa CSVC phục vụ lớp 2 buổi 14,15%/tháng Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của đơn vị thống nhất với nội dung vừa thông qua; các nội dung vừa thông qua sẽ được niêm yết tại văn phòng để CGVNV biết. Buổi họp kết thúc lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày./. Thư ký Chủ trì Nguyễn Thúy Linh Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 269/BC-PM Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO CẢI TIẾN LỀ LỐI, CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VÀ QUY CHẾ LÀM VIỆC NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019 I) Việc thực hiện cải tiến lề lối, cải thiện điều kiện và quy chế làm việc trong năm học 2017-2018. Trong năm học 2017-2018, nhà trường đã thực hiện một số nội dung sau: - Thực hiện giao quyền chủ động trong kế hoạch công tác và chịu trách nhiệm hiệu quả công việc đã làm. Thường xuyên tăng cường kiểm tra nhằm chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại. - Duy trì và thực hiện công khai kịp thời các chủ trương chính sách, kế hoạch công tác, các khoản thu, chi; chế độ chính sách để CBGVNV biết. - Tiếp và giải quyết những đề xuất, kiến nghị của phụ huynh đúng thẩm quyền như: chuyển trường, hưởng trợ cấp học sinh nghèo, chế độ bảo hiểm y tế…. - Thực hiện 3 công khai vào đầu năm học. - Thực hiện tốt về công tác kiểm tra nội bộ, công tác bán trú ở học sinh. - Khuyến khích giáo viên ứng dụng CNTT vào giảng dạy; thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học; đảm bảo việc lồng ghép các nội dung theo quy định, chuẩn kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. - Ban giám hiệu thường xuyên đúc rút kinh nghiệm trong quản lý, nâng cao hiệu quả công việc, hỗ trợ giúp đỡ về chuyên môn để giáo viên khắc phục tồn tại trong quá trình giảng dạy. - Luôn tiếp thu những ý kiến đóng góp trên tinh thần xây dựng của đội ngũ giáo viên, nhân viên cũng như của phụ huynh học sinh để cải tiến về công tác quản lý. Nhận xét, đánh giá: Với sự cố gắng, nỗ lực nhà trường thực hiện đầy đủ nhiệm vụ đề ra, luôn chấp hành các quy định của Ngành, điều chỉnh trong công tác quản lý theo điều kiện thực tế để đạt hiệu quả cao nhất. II/ Phương hướng nhiệm vụ trong năm học 2018-2019 Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018, tiếp tục tập trung vào một số công việc như sau: - Duy trì và thực hiện tốt quy chế dân chủ theo Nghị định 04 của Chính phủ. - Tiếp tục thực hiện việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về công tác được phân công của tổ, bộ phận trên cơ sở chỉ đạo chung của trường. - Luôn lắng nghe và tiếp thu những góp ý xây dựng của đội ngũ và phụ huynh học sinh trong công tác quản lý, lề lối làm việc, hiệu quả công tác. - Chấp hành nghiêm các văn bản chỉ đạo của Ngành. - Xây dựng tập thể đoàn kết, không bè phái, cục bộ hỗ trợ giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. - Thực hiện tốt về công tác kiểm tra nội bộ ở đơn vị; đội ngũ giáo viên luôn học tập trau dồi về tay nghề, ứng dụng CNTT vào giảng dạy, xây dựng môi trường thân thiện với học sinh; học sinh với học sinh; không vi phạm chế độ làm việc, quy chế chuyên môn, nâng cao hiệu quả giờ dạy. Trên đây là báo cáo tổng kết năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 về cải tiến lề lối, quy chế làm việc của trường tiểu học Phú Mỹ./. Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Tiểu học Phú Mỹ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phú Mỹ ngày 13 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ HỘI NGHỊ CÁN BỘ - VIÊN CHỨC Ở CÁC TỔ Năm học : 2018-2019 Thực hiện Hướng dẫn số 1265/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một về tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức; Hội nghị người lao động trong Ngành Giáo dục – Đào tạo; Căn cứ vào sự chỉ đạo của Ban giám hiệu và Ban chấp hành công đoàn trường Tiểu học Phú Mỹ về việc tổ chức đóng góp, thảo luận các chỉ tiêu thi đua ở các tổ khối của trường; Các tổ đã tiến hành thực hiện như sau: - Về thời gian: ngày 10 tháng 10 năm 2018 - Địa điểm : Trường Tiểu học Phú Mỹ. - Nội dung : Góp ý và thảo luận về các chỉ tiêu thi đua trong giáo viên – học sinh, biện pháp thực hiện ( Đính kèm biên bản họp). Tất cả các tổ đều thống nhất về các chỉ tiêu cần phấn đấu trong năm học 2018-2019. Hiệu trưởng TM.BCH CĐCS Chủ tịch Nguyễn Trọng Hiền Bùi Thị Ánh Tuyết PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 271/BC-PM Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO KẾT QUẢ PHỐI HỢP CỦA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC LỰC LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG VÀ NGOÀI NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC: 2017-2018 Trong năm học 2017-2018, trường Tiểu học Phú Mỹ tiếp tục duy trì việc thực hiện phối kết hợp với các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giáo dục học sinh như: Hội đồng đội thành phố, Hội đồng đội phường, tổ chức cho học sinh các mặt hoạt động đội qua đây hỗ trợ việc học tập ở học sinh, tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 5; giáo dục về truyền thống yêu nước thông qua ngày thương binh liệt sĩ 27/7; thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua học một mẫu chuyện về Bác, diễn tiểu phẩm trong tiết sinh hoạt dưới cờ nhằm giáo dục học sinh biết noi gương và học tập theo Bác Hồ kính yêu. - Phối hợp với bệnh viện Medid tổ chức khám sức khỏe vào đầu năm cho học sinh, số lượng: 1679, đơn vị khám miễm phí. - Hội khuyến học Thành phố: 5 học sinh nghèo, trao tiền mặt: 5.000.000 đ - UBND phường Phú Mỹ: 600 quyển tập - Hội Bảo trợ trẻ mồ côi, khuyết tật thành phố: 1 học sinh, hỗ trợ 1.000.000 đ; 5 học sinh (1 phần: 10kg gạo và 500.000 đ). - Phòng GDĐT thành phố: Cấp 9 suất cho 9 học sinh khuyết tật (1 học sinh nhận: 500.000 đồng). - Hội cựu học sinh An Mỹ: 10 học sinh nghèo học giỏi (1 học sinh: 500.000 đồng). - Công ty xổ số kiến thiết Bình Dương: 10 học sinh (1 em: 500.000 đồng). - Mạnh thường quân của trường: 300 tập và 11.700.000 đ để khen thưởng học sinh vào tổng kết năm học 2017-2018. - Công an thành phố Thủ Dầu Một tuyên truyền về phòng chống ma túy cho học sinh toàn trường (cơ sở chính) theo kế hoạch. Trên đây là báo cáo kết quả phối hợp với lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường năm học 2017-2018 của trường Tiểu học Phú Mỹ./. Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC: 2018-2019 Căn cứ Hướng dẫn số 1265/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo – Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một về Hướng dẫn tỗ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018-2019; Trường tiểu học Phú Mỹ xin báo cáo quá trình chuẩn bị Hội nghị cán bộ viên chức năm học 2018-2019 như sau: I) Hội nghị trù bị: - Ngày 08 tháng 10 năm 2018: Bí thư chi bộ; Hiệu trưởng nhà trường; Chủ tịch CĐ đã họp hội nghị trù bị.  Nội dung: - Thủ trưởng đơn vị và BCH CĐ cơ sở chuẩn bị các báo cáo để mở Hội nghị CBVC ở tổ cũng như ở trường ( theo hướng dẫn). Nhận xét: Tất cả nội dung các văn bản báo cáo chuẩn bị đầy đủ để tiến hành mở Hội nghị liên tịch; tổ khối và Hội nghị CBVC toàn cơ quan. II) Hội nghị cán bộ. - Ngày 09 tháng 10 năm 2018: BGH; Bí thư chi bộ; BCH CĐ; Trưởng ban thanh tra; Trưởng ban nữ công; các tổ trưởng chuyên môn dự họp để nghe thông qua các văn bản, chỉ tiêu phấn đấu năm học 2018-2019 của chính quyền và CĐ ( theo hướng dẫn của cấp trên ). III) Hội nghị cán bộ công chức ở các tổ: - Ngày 10 tháng 10 năm 2018: các tổ tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức dưới sự chủ trì của tổ trưởng. Nội dung: Nghe các báo cáo về nội dung của Hội nghị CBVC do nhà trường, Ban chấp hành Công đoàn cung cấp đồng thời đóng góp ý kiến ở các nội dung trên. IV) Hội nghị CBVC toàn cơ quan. Trên cơ sở chuẩn bị và tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức theo hướng dẫn của cấp trên. Hôm nay, ngày 13 tháng 10 năm 2018 tiến hành tổ chức Hội nghị cán bộ, viên chức năm học 2018-2019. Phú Mỹ, ngày 13 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền Số: 268/BC-PM Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG NHÀ TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019 Căn cứ Hướng dẫn liên tịch 1265/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo và liên đoàn lao động thành phố Thủ dầu Một về hướng dẫn tổ chức Hội nghị cán bộ,công chức, viên chức; Hội nghị người lao động trong Ngành giáo dục – Đào tạo; Trường Tiểu học Phú Mỹ báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ trong năm học 2017-2018 và phương hướng thực hiện trong năm học 2018-2019 như sau: I/ Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường ở năm học 2017-2018 1. Thực hiện các nội dung cơ bản theo Nghị định 04 của Chính phủ: - Phối kết hợp với chi bộ, công đoàn để tổ chức Hội Nghị cán bộ, viên chức đúng quy trình, nội dung có giải đáp các vấn đề thắc mắc, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của viên chức theo thẩm quyền. - Thực hiện việc phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành hoạt động nhà trường; phân công công tác đúng vị trí việc làm; kịp thời đề cử giáo viên, đề cử giáo viên tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, chính trị đúng đối tượng; kịp thời giải quyết đầy đủ về chế độ chính sách do Nhà nước ban hành. - Duy trì nghiêm túc chế độ hội họp trong nhà trường, kịp thời cung cấp, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên, có nhận xét, đánh giá các mặt công tác làm được củng như những tồn tại, hạn chế để kịp thời đưa ra giải pháp khắc phục. - Nghiêm túc việc công khai trong nhà trường: Chế độ chính sách; kế hoạch công tác năm, tháng; công tác tuyển sinh đầu cấp; các khoản thu, chi vào đầu năm học; Quy chế chi tiêu nội bộ; công tác thuyên chuyển…nhằm giúp cho tập thể CBGVNV biết, đóng góp ý kiến củng như giám sát việc điều hành của Hiệu trưởng. - Xử lý giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, có xây dựng hòm thư góp ý; tiếp và giải quyết các thắc mắc có liên quan về nhà trường của phụ huynh học sinh như: Việc chuyển trường ở học sinh; công tác tham gia bảo hiểm y tế; chế độ hưởng trợ cấp học tập đối với học sinh nghèo; các khoản thu thỏa thuận; công tác giáo dục học sinh của trường. - Kịp thời giải quyết đầy đủ về chế độchính sách cho cán bộ, giáo viên nhân viên như: Nâng lương định kỳ; nâng lương trước thời hạn 8 cán bộ, giáo viên (cô Phạm Thị Hiền; cô Hân; thầy Tam; cô Phạm Thúy Vân; cô Ngọc Hương; cô Kim Loan; cô Đức; cô Tâm); chế độ nghỉ hưu hết tuổi lao động ( cô Phạm Dương Liễu); nghỉ việc riêng (cô Võ Thị Kim Loan); chế độ hưởng thai sản; đề nghị khen thưởng cuối năm; đánh giá xếp loại viên chức; xếp loại tay nghề giáo viên; dân chủ công khai. * Nhận xét: Nhà trường chấp hành nghiêm túc việc thực hiện các nội dung cơ bản theo Nghị định 04 của Chính phủ. 2. Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị CBVC ở năm học 2017-2018: Căn cứ vào các tiêu chí đề ra trong Hội nghị CBVC năm học 2017-2018 cơ bản đã hoàn thành. Nhà trường tiếp tục duy trì các hoạt động về phong trào thi đua Dạy tốt – Học tốt; xây dựng nề nếp trong trường và đạt được một số kết quả như sau: + Đơn vị đạt tập thể Lao động tiên tiến được UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp giấy khen. + 6 tổ khối đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến được UBND thành phố Thủ Dầu Một cấp giấy khen + Có 39 giáo viên được công nhận giáo viên giỏi cấp trường. + Đạt Sáng kiến kinh nghiệm: cấp Tỉnh: 01; cấp Thành phố: 13 + Chiến sĩ thi đua: cấp Tỉnh: 1 giáo viên; cấp cơ sở: 11 giáo viên. + Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 giáo viên + Công nhận lao động tiên tiến : 48 giáo viên + Không có giáo viên vi phạm về quy chế chuyên môn. + Không có đơn thư khiếu nại về chế độ chính sách, không vi phạm về pháp luật; chính sách dân số. + 100% CBGVNV tham gia tốt việc học tập và làm theo tấm gương, tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. + Học sinh tham gia tích cực các phong và đạt được thành tích. + Tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học đạt 100%; tỉ lệ hoàn thành chương trình lớp học đạt hơn chỉ tiêu đề ra (Chỉ tiêu: 98%. Kết quả đạt được: 98,7%) II/ Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019 về quy chế dân chủ Trên cơ sở những kết quả đạt được trong năm học 2017-2018, nhà trường tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản sau: - Tiếp tục thực hiện việc công khai ở đơn vị theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ; 3 công khai theo hướng dẫn của Ngành. - Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá xếp loại viên chức, nhân viên; xếp loại tay nghề giáo viên; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng; phó Hiệu trưởng theo Thông tư Bộ giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về công khai để tập thể CBGVNV biết. - Đảm bảo đầy đủ và kịp thời về chế độ chính sách có liên quan đến đội ngũ; thực hiện công khai về kế hoạch công tác, tài chính, tuyển sinh đầu cấp, chế độ chính sách. - Đội ngũ CBGVNV tham gia tích cực các lớp bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, chính trị do cấp trên tổ chức. - Tiếp tục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong tập thể CBGVNV. - Chấp hành tốt về nội quy, quy chế làm việc, chống lãng phí, tiêu cực; những điều giáo viên không được làm; đảm bảo chế độ thông tin báo cáo kịp thời và chính xác. - Làm tốt việc phê và tự phê nghiêm túc, góp ý chân chính trên tinh thần giúp đỡ để khắc phục hạn chế góp phần xây dựng nội bộ đoàn kết. - Từng thành viên của nhà trường theo nhiệm vụ được phân công ra sức thi đua, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ được giao Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ năm học 2017-2018 và phương hướng thực hiện năm học 2018-2019 của trường Tiểu học Phú Mỹ./. Hiệu Trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc Phú Mỹ, ngày 04 tháng 10 năm 2018 BÁO CÁO TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA NĂM HỌC: 2017-2018 Trong năm học 2017-2018 với sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể CBGVNV kết quả đạt như sau : I/ Về chính quyền : - Đơn vị : Đạt danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến . - Các tổ chuyên môn : Tổ 1; Tổ 2; Tổ 3; Tổ 4; Tổ 5; tổ Thể dục-Tin học đạt Tập thể tổ lao động tiên tiến. - Giáo viên giỏi cấp trường : 39 - Chiến sỉ thi đua cấp tỉnh: 01 - Chiến sỉ thi đua cơ sở : 10 - SKKN cấp Tỉnh: 01; cấp Thành phố: 13 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 10 - Công nhận lao động tiên tiến : 48 II/ Về đoàn thể : - Công đoàn cơ sở: Vững mạnh. - Liên đội: Xuất sắc. - Chữ thập đỏ: Xuất sắc. - Chi đoàn: Vững mạnh. - Cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”: Tốt. - Hoạt động của UBKT công đoàn : Tốt - Hoạt động nữ công : Tốt - Danh hiệu đạt “Giỏi việc trường - đảm việc nhà”: 64/64 - Về cá nhân được khen thưởng + LĐLĐ Thành phố : 02 + CĐ cơ sở : 08 ĐĂNG KÝ THI ĐUA Ở ĐƠN VỊ - TỔ - CÁ NHÂN NĂM HỌC: 2018-2019 I/ Chi bộ : Trong sạch II/ Về chính quyền : - Đơn vị: Tập thể lao động tiên tiến. - Tổ lao động tiên tiến : 9 - Chi đoàn: vững mạnh. - Liên đội : Xuất sắc. - Chữ thập đỏ : Xuất sắc. - Chiên sĩ thi đua cấp Tỉnh : 02 - Chiến sĩ thi đua cơ sở : 39 - SKKN : 39 - Công nhận lao động tiên tiến : 77 - Giấy chứng nhận LĐTT : 38 - Hoàn thành nhiệm vụ : 02 - Giáo viên giỏi cấp trường : 50 - Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 11 III/ Về Công đoàn : - Công đoàn cơ sở : Vững mạnh. - CBCĐ xuất sắc: 14 - Hoạt động UBKT: Tốt. - Hoạt động nữ công: Tốt. - Giỏi việc trường – đảm việc nhà: 64 - Cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm” : Tốt. - Tổ công đoàn vững mạnh: 9 Phú Mỹ, ngày 13 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền NỘI DUNG THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019 1 Có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong sinh hoạt đúng đắn được tập thể đồng nghiệp tính nhiệm, chấp hành tốt đường lối chính sách pháp luật của nhà nước. 2 Có tinh thần tự học vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được phân công. 3 Có ý thức xây dựng tập thể đoàn kết, không cục bộ bè phái; không vi phạm các tệ nạn xã hội, chống mọi tiêu cực. 4 Thực hiện kế hoạch hóa gia đình đúng quy định 5 Tích cực tham gia học tập bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. 6 Nêu cao được trách nhiệm với công việc được phân công, đảm bảo dạy đủ tiết, dạy đúng chương trình theo quy định, tham gia học bồi dưỡng thường xuyên theo hướng dẫn của Ngành, không vi phạm quy định về Dạy thêm – Học thêm; làm tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu. 7 Không vi phạm quy chế chuyên môn, lên lớp có kế hoạch bài dạy. Chấp hành sự phân công coi, chấm kiểm tra. Đảm bảo tốt việc tham gia sinh hoạt tổ, hội đồng, các đoàn thể. Trong năm học có ít nhất 6 tiết thao giảng có chất lượng và dự giờ 18 tiết ( tối thiểu ); Thực hiện việc sử dụng đồ dùng dạy học; đọc sách báo. 8 Cuối năm học kết quả giảng dạy, tỉ lệ học sinh lên lớp đạt theo đăng ký với nhà trường. 9 Giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ. Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao. 10 Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc ở cơ quan, đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia phong trào thi đua. 11 Đạt về trình độ chuyên môn đào tạo, dưới 50 tuổi phải có chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, tối thiểu là chứng chỉ A. CÁCH ĐÁNH GIÁ VÀ TÍNH ĐIỂM Ý 1 (10 điểm) : nếu vi phạm tùy mức độ sẽ bị trừ. Ý 2 (10 điểm) : Nếu không đạt yêu cầu, tùy mức độ sẽ bị trừ điểm. Ý 3 (10 điểm) : Phát ngôn tùy tiện,gây mất đoàn kết nội bộ(trừ 5đ/lần). Có biểu hiện vi phạm (trừ 5đ/lần), tác phong sư phạm vi phạm (trừ 5đ) Ý 4 (10 điểm) : Vi phạm trừ 10 đ (không xét thi đua) Ý 5 (10 điểm) : Tùy mức độ vi phạm bị trừ điểm. Ý 6 ( 10 điểm) : - Nêu cao được trách nhiệm được giao( 2 đ) - Dạy đủ, đúng chương trình (2 đ) - Tham gia đầy đủ học bồi dưỡng thường xuyên ( 2 đ) - Không vi phạm về Dạy thêm – Học thêm theo hướng dẫn của Ngành ( 2 đ) - Làm tốt việc bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu ( 2 đ) Riêng tổ văn phòng và số giáo viên không dạy lớp được đánh giá như sau: - Nêu cao được trách nhiệm được giao ( 5 đ) - Tham gia đầy đủ các lớp tập huấn theo yêu cầu công tác ( 5đ) Ý 7 (50 điểm) : a/ Không vi phạm quy chế chuyên môn ( 5đ) b/ Giáo án, hồ sơ sổ sách (10 điểm) : + Thiếu trừ 5đ/lần vi phạm. + Sơ sài trừ 2đ/lần vi phạm. + ký trễ trừ 2đ/lần vi phạm. + Nếu không có bị trừ 10 đ/lần vi phạm. c/ Thao giảng dự giờ (10 đ) : + Có thao giảng mà không có dự giờ trừ 5đ/lần vi phạm. + Có dự giờ không thao giảng trừ 10đ/lần vi phạm d/ Coi chấm kiểm tra, chế độ thông tin báo cáo kịp thời (10 đ) đ/ Tham gia sinh hoạt tổ; họp hội đồng, đoàn thể đầy đủ ( 10 đ) + Nếu vắng không phép trừ 5đ/lần vi phạm. + Nghỉ 3 ngày có phép không trừ điểm. + Từ ngày thứ tư trở lên bị trừ 2 đ/ngày. e/ Sử dụng ĐDDH và đọc sách báo ( 5 điểm): - Có sử dụng đồ dùng dạy học ( 3 điểm) Yêu cầu 1 tháng sử dụng 80 lượt/giáo viên. - Đọc sách báo ( 2 đ) Yêu cầu đọc 10 lượt/ tháng/ giáo viên - Riêng tổ văn phòng và giáo viên không dạy lớp a. Không vi phạm quy chế chuyên môn ( 5đ) b. Có hồ sơ theo quy định ( 10 đ) c. Chế độ thông tin báo cáo ( 10 đ) d. Tham gia hội họp: ( 15 đ) . Nếu vắng không phép trừ 5 đ/ lần vi phạm . Nghỉ 3 ngày có phép không trừ điểm . Từ ngày thứ tư trở lên bị trừ 2 đ/ ngày e. Đọc sách báo ( 10 đ) Ý 8 ( 10 đ) - Không đạt từ 5% trở lên trừ 5đ. - Khôn đạt dưới 5% trừ 2đ Ý 9 (10đ) - Được xêp loại về chuyên môn khá, giỏi, hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ đạt 10 đ - Tùy mức độ sẽ bị trừ điểm. Ý 10 (5 đ) : như nội dung thi đua. Ý 11 (5đ) : như nội dung thi đua ĐIỂM THƯỞNG ( Dành cho vào cuối năm học ) - Bí thư chi bộ; CTCĐ, Đoàn, Đội hoạt động tốt công tác: 2đ. - Đạt GVG tỉnh 5đ - Giáo viên giỏi thành phố: 3 đ - Không vắng trong cả năm về giảng dạy, hội họp, sinh hoạt ở trường 2đ - Xếp loại của Thanh tra: Giỏi: 2đ , Khá: 1đ - Sáng kiến kinh nghiệm gởi về PGD ( 1 đ) + Đạt cấp thành phố: 2 đ + Đạt cấp Tỉnh: 3 đ - Có học sinh đoạt giải trong các hội thi cấp thành phố do Ngành tổ chức đạt 2 đ; cấp tỉnh 3 đ; cấp quốc gia: 4 đ. - Có giáo viên đạt các giải do Ngành, địa phương tổ chức: + Cấp thành phố: 2 đ + Cấp tỉnh: 3 đ + Cấp Quốc gia: 4 đ - Lớp có nề nếp tốt và tham gia các phong trào cấp trường: 1 đ; cấp thành phố: 2 đ ĐIỂM TRỪ - Lớp không tham gia các phong trào do nhà trường và các tổ chức trong nhà trường phát động trừ 3 đ. PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc DỰ TRÙ THU CHI QUỸ PHÚC LỢI NĂM HỌC: 2018-2019 - Quỹ tồn năm học 2017-2018: 71.160.756 đ - Thu căn tin năm học 2018-2019: 100.000.000 đ + Cơ sở 1: 75.000.000 đ + Cơ sở 2: 12.500.000 đ + Cơ sở 3: 12.500.000 đ - Tổng thu: 171.160.756 đ * Dự kiến chi: STT Nội dung Số tiền 1 Cải cách tiền lương (40%) 40.000.000 đ 2 Trà nước, dụng cụ phục vụ vệ sinh cho CBGVNV 17.500.000 đ 3 Sáng kiến kinh nghiệm 3.000.000 đ 4 Trà nước tiếp các đoàn kiểm tra 6.000.000 đ 5 Các khoản khác theo đúng các văn bản quy định của cấp trên 5.000.000 đ Tổng chi: 71.500.000 đ Tồn quỹ: 99.660.756 đ Phú Mỹ, ngày 10 tháng 10 năm 2108 Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường TH Phú Mỹ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM HỌC: 2018-2019 Từ sau Hội nghị trù bị ngày 08 tháng 10 năm 2018, Hội nghị cán bộ ngày 09 tháng 10 năm 2018 và Hội nghị CBVC cấp tổ ngày 10 tháng 10 năm 2018 đã thông qua các chỉ tiêu về thực hiện nhiệm vụ năm học, hoạt động tài chính, quy chế nội quy trường Tiểu học, đánh giá kết quả triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở trường học, đánh giá tổng kết phong trào thi đua, năm học 2017-2018 và phương hướng năm học 2018-2019 của Ban thanh tra nhân dân trường học đã được CBGVNV thảo luận và đi đến thống nhất; Để thực hiện nghị quyết Hội nghị CBVC đầu năm học, đáp ứng được yêu cầu công tác giáo dục, phát huy dân chủ. Đoàn chủ tịch yêu cầu các tổ chức đoàn thể và tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện có hiệu quả các nội dung sau : I/ Về thực hiện quy chế, nội quy trường tiểu học: Kiện toàn tổ chức, bộ máy của nhà trường, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy, lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cụ thể hóa nội dung và kế hoạch quản lý của nhà trường, các hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn của từng cán bộ viên chức ở trường. II/ Hoạt động tài chính : Thống nhất các khoản thu, chi theo quy định. Đảm bảo công khai kịp thời, hồ sơ, chứng từ hợp lệ, đầy đủ đúng quy định về tài chính; không để xảy ra vi phạm tài chính ở nhà trường. III/ Thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường : - Làm tốt việc thực hiện về quy chế dân chủ trong nhà trường do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhà trường đã cụ thể hóa quy chế của Bộ, quy định về lề lối làm việc, nội quy quy chế trường Tiểu học. Thường xuyên lắng nghe và tiếp thu ý kiến đóng góp của tập thể, cá nhân trong nhà trường về công tác quản lý. Giải quyết kịp thời về chế độ, chính sách do Nhà nước ban hành. - Lập hòm thư góp ý ở nhà trường. IV/ Nhiệm vụ dạy học và phong trào thi đua : - Dạy học theo chuẩn kiến thực kỹ năng và đổi mới phương pháp dạy học đặc biệt vận dụng dạy học về phương pháp “ Bàn tay nặn bột ”. - Thực hiện việc bàn giao chất lượng học tập của học sinh lớp dưới lên lớp trên. - Thực hiện giảng dạy lớp linh hoạt các lớp 2 buổi. - Bằng nhiều biện pháp để kéo giảm tỷ lệ học sinh yếu, ngăn chặn việc học sinh nghỉ bỏ học trong năm và tổ chức cho học sinh để tham gia các Hội thi do Ngành tổ chức; các câu lạc bộ theo sở thích; hoạt động trải nghiệm sáng tạo, kỹ năng sống. - Tăng cường và khai thác việc sử dụng thiết bị dạy học về CNTT hiện có trong giảng dạy, thiết kế bài dạy và tổ chức các hoạt động phù hợp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức, gây hứng thú cho học sinh khi học tập. - Kiên quyết đẩy lùi các hoạt động tiêu cực trong trường như: Giảng dạy nội dung không được sự cho phép; xúc phạm thân thể học sinh; vi phạm về dạy thêm - học thêm. - Tiếp tục giảng dạy nội dung giáo dục An Toàn Giao Thông, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả thông qua các môn học chính khóa. - Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. - Duy trì việc đạt chuẩn mức độ 3 về PC-XMC đúng độ tuổi. - Thực hiện tốt cuộc vận động ngày “ TDĐTĐT “. Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn vào lớp 1. - Thực hiện tốt việc thao giảng, dự giờ để khắc phục những yếu kém, hạn chế qua giờ dạy; tiếp tục thực hiện về kiểm tra nội bộ của Hiệu trưởng. - Tham gia tốt hội thi Giáo viên giỏi cấp trường qua đó đề cử những giáo viên có thành tích tốt tham gia Hội thi giáo viên giỏi cấp Thành phố. - Tổ chức các câu lạc bộ theo sở thích ở học sinh để tham gia Hội khỏe Phù Đổng các cấp, cũng như các hội thi do Ngành tổ chức. - Đảm bảo việc giảng dạy Anh văn theo hướng dẫn của Ngành. - Duy trì phong trào múa hát tập thể sân trường, thể dục đồng diễn tay không. - Thực hiện tốt việc xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý, cuối năm đánh giá theo TT 20/2018 của Bộ GDĐT về đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học; đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn phó Hiệu trưởng, theo TT 14/2018 của Bộ GDĐT. - Làm tốt việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức. - Phối hợp với công đoàn thực hiện tốt các cuộc vận động. - Quan tâm trẻ khuyết tật để giúp các em tiếp thu được kiến thức ở chương trình đang học. - Thực hiện tốt quy chế dân chủ, kỷ cương, nề nếp, quy chế trong trường. Quản lý tốt việc giảng dạy chính khóa. - Xây dựng và bảo quản tốt cơ sở vật chất, xây dựng tốt môi trường giáo dục đồng thời cùng với các lực lượng ngoài nhà trường để giáo dục cho học sinh. - Tổ chức tốt Hội khỏe Phù Đổng cấp trường tiến tới tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp thành phố, cấp Tỉnh với mức phấn đấu đạt thành tích tốt nhất. V. Các chỉ tiêu cần đạt - Đơn vị: Tập thể lao động tiên tiến - Công đoàn: Đạt vững mạnh - Chi đoàn: Xuất sắc - Liên đội: Xuất sắc - Chữ thập đỏ: Xuất sắc - Thư viện đạt xuất sắc và tiếp tục thực hiện mô hình “ Thư viện thân thiện ”. - Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong địa bàn ra lớp theo đúng kế hoạch. - Khai thác để sử dụng có hiệu quả thiết bị được trang bị và tổ chức thực hiện việc tham gia hội thi “ Triển lãm tài nguyên đồ dùng dạy học điện tử qua bộ sưu tập đồ dùng dạy học điện tử ”. - Phổ cập xóa mù chữ : Đạt chuẩn mức độ 3 - Tổ lao động tiến tiến : 9 tổ - Tổ công đoàn vững mạnh: 9 tổ - Về chất lượng giáo dục: + Phẩm chất : Đạt 100% + Năng lực :  Hoàn thành chương trình lớp học toàn trường : Đạt 98%  Rèn luyện trong hè : 2%  Hoàn thành chương trình Tiểu học : 100% - Không có học sinh nghỉ bỏ học trong năm - Giáo viên giỏi cấp trường: 50 - Giáo viên giỏi cấp Thành phố: 11 - Chiến sĩ thi đua cơ sở: 39 - Chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh: 2 - Tham gia hội thi tuyển chọn giáo viên để tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi Võ Minh Đức: phấn đấu đạt 1 giáo viên. - 100% giáo viên không vi phạm về dạy thêm- học thêm. - 100% giáo viên dạy học theo phương pháp “ Bàn tay năn bột ”. - Tham gia đầy đủ các Hội thi do Ngành tổ chức như : Trò chơi dân gian, Hội khỏe phù đổng… - 100% giáo viên sử dụng có hiệu quả đồ dùng dạy học có ở trường nhất là các yếu tố về CNTT. - Thực hiện khai thác tốt trang web ở đơn vị và sử dụng có hiệu quả trong báo cáo, thống kê. - Tổ chức mở lớp bơi lội trong nhà trường cho học sinh từ khối 3 đến khối 5. - 100% giáo viên đọc sách báo. - 100% học sinh đọc truyện. - Làm 1 đồ dùng dạy học có chất lượng ở mỗi tổ. - Vận động giáo viên, học sinh tặng sách, truyện cho thư viện. - Dự giờ 18 tiết/ năm và thao giảng 6 tiết/ năm ở mỗi giáo viên ( Tối thiểu ) - 100% giáo viên thực hiện tốt gia đình nhà giáo văn hóa. - 100% đăng ký tự học tự rèn luyện để nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác. - 100% đăng ký sinh đẻ có kế hoạch. - 100% thực hiện tốt chương trình hành động “ Trường học thân thiện – học sinh tích cực ”. - Mở câu lạc bộ theo sở thích của học sinh: Tin học, ngoại ngữ….. - Duy trì và đạt các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3. - 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên và đạt yêu cầu. - Thực hiện đầy đủ “ Giờ pháp luật ” hàng tháng. - Làm tốt và đầy đủ về 3 công khai để phụ huynh biết. - Cháp hành đầy đủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; theo dõi và quản lý chặt chẽ về công tác bán trú theo hướng dẫn của Ngành. - 100% giáo viên thực hiện giảng dạy đầy đủ về nội dung giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, kỹ năng sống, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, biến đổi khí hậu… - Đảm bảo nề nếp trật tự an toàn giao thông tại cổng trường khi học sinh đến trường cũng như ra về. - 100% giáo viên Anh văn chưa đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh có kế hoạch học tập để đạt chuẩn theo quy định, đủ đều kiện tiếp tục giảng dạy. - Làm tốt xã hội hóa để hỗ trợ các hoạt động của nhà trường. - Không để xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường. Nghị Quyết này được thông qua trong Hội nghị CBVC đầu năm học 2018-2019 và được tập thể CBGVNV thống nhất và thực hiện để đạt chỉ tiêu đã đề ra. Phú Mỹ, ngày 13 tháng 10 năm 2018 Hiệu trưởng Nguyễn Trọng Hiền PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường Tiểu học Phú Mỹ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Phú Mỹ ngày 04 tháng 10 năm 2018 QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA CÔNG ĐOÀN VÀ CHÍNH QUYỀN NĂM HỌC: 2018-2019 Căn cứ Hướng dẫn 1265/HDLT-PGDĐT-LĐLĐ ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Phòng Giáo dục Đào tạo và Liên đoàn lao động thành phố Thủ Dầu Một về Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CBCCVC; Hội nghị người lao động trong ngành Giáo dục; Nay Ban giám hiệu và BCH Công đoàn trường Tiểu học Phú Mỹ thống nhất về quy chế phối hợp công tác giữa BGH và BCH/CĐCS như sau : I. QUI CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHUNG : 1/ Về nhiệm vụ chuyên môn : - Hiệu trưởng có trách nhiệm thông tin đầy đủ, kịp thời đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước về công tác giáo dục và đào tạo; công khai về kế hoạch hoạt động của nhà trường cho BCH/CĐ trường biết để công đoàn góp phần tuyên truyền, vận động công đoàn viên trong đơn vị hưởng ứng và thực hiện. - BCH/CĐ trường có trách nhiệm phối kết hợp với BGH động viên người lao động làm tốt về công tác chuyên môn như : tích cực học tập về chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên, luôn đổi mới về phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, không vi phạm về quy định dạy thêm- học thêm, không xúc phạm về thân thể và nhân phẩm học sinh, hoàn thành nhiệm vụ khi được giao phó; nhà giáo và cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật cũng như quy chế về chuyên môn. - BGH luôn tạo mọi điều kiện để BCH Công đoàn trường tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội để có trách nhiệm trong giải quyết khắc phục những hạn chế ở đơn vị. 2/ Về thực hiện quy chế dân chủ : - Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động ở đơn vị theo kế hoạch hướng dẫn của Ngành cũng như về tình hình thực tế của đơn vị, có trao đổi thống nhất với công đoàn để Ban chấp hành công đoàn có kế hoạch giám sát và phối hợp cùng thực hiện. - Hiệu trưởng cùng với Ban chấp hành công đoàn trường, giải quyết các vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách quyền lợi, nghĩa vụ hợp pháp chính đáng của người lao động. - BGH và BCH/CĐ trường cùng phối hợp để thực hiện tốt về quy chế dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả, mở Hội nghị CBVC đầu năm học. 3/ Về chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua : - BGH tiến hành cho đăng ký thi đua vào đầu năm học, theo dõi tổ chức sơ, tổng kết báo cáo kết quả và đề nghị khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích tốt trong công tác. - BCH Công đoàn trường vận động toàn bộ CB-GV-NV đăng ký thi đua, tích cực tham gia các phong trào và cùng chính quyền xét chọn thi đua, đề nghị khen thưởng đồng thời gắn thi đua với việc thực hiện nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 4/ Về chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đội ngũ: - Hiệu trưởng đảm bảo về chế độ chính sách cho người lao động theo quy định của Nhà nước. - Ban chấp hành CĐ tùy theo điều kiện của nhà trường chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho CB-GV-NV. - BGH và BCH CĐ bàn bạc và thống nhất về các nội dung có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. - Hiệu trưởng mời CĐ tham dự các hội đồng xét khen thưởng, kỷ luật (nếu có), xét nâng lương định kỳ, nâng lương trước thời hạn do có thành tích, thuyên chuyển công tác và các chủ trương, chính sách của CĐ viên, khi giải quyết về vấn đề nữ thì mời đại diện ban nữ công cùng dự. - Chính quyền cùng với CĐ nhà trường có trách nhiệm hỗ trợ đời sống cho CBGVNV theo điều kiện của nhà trường. 5/ Về quan hệ phối hợp tạo điều kiện cần thiết cho hoạt động CĐ : - Hiệu trưởng tạo điều kiện cho BCH CĐ hoạt động như cung cấp phương tiện để làm việc. Những hoạt động phong trào khi có chủ trương thì Hiệu trưởng phải bàn bạc với CĐ để thực hiện. - Cán bộ CĐ khi được CĐ cấp trên triệu tập đi họp, tập huấn nghiệp vụ, dự Hội nghị được Hiệu trưởng tạo điều kiện để tham gia. - Hiệu trưởng mời CĐ họp liên tịch hàng tháng - BCH/CĐ mời Hiệu trưởng dự họp (nếu thấy cần thiết). II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN : Quy chế phối hợp này có hiệu lực kể từ ngày ký./. HIỆU TRƯỞNG TM.BCH CĐCS Chủ tịch Nguyễn Trọng Hiền Bùi Thị Ánh Tuyết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây